Databeskyttelseserklæring
SARIA A/S GmbH & Co. KG

Velkommen til SARIA A/S GmbH & Co. KG!


SARIA A/S GmbH & Co. KG takker for dit besøg på vores hjemmeside og for din interesse i vores virksomhed. Vi er meget bevidste om, at databeskyttelse i forbindelse med brug af vores hjemmeside har stor betydning for dig, og vi tager det derfor meget alvorligt at beskytte dine personoplysninger. Vi vil gerne have, du er klar over, hvilke oplysninger vi gemmer, og hvad vi bruger dem til, og denne databeskyttelseserklæring har derfor til formål at informere dig om de foranstaltninger, vi har truffet til beskyttelse af data.

 

 

 

Gyldighed af databeskyttelseserklæring
Denne databeskyttelseserklæring gælder for SARIA A/S GmbH & Co. KG (i det følgende kaldet SARIA) og dets datterselskaber og associerede selskaber. Vi gør alt, hvad der står i vores magt, for at sikre, at alle oplysninger og data på hjemmesiden er korrekte. Vi påtager os dog ikke noget ansvar for, at oplysningerne og datene er fuldstændig aktuelle, korrekte eller fyldestgørende, ligesom vi heller ikke påtager os noget ansvar for kvaliteten af oplysningerne. SARIA's hjemmeside kan indeholde krydsreferencer (link) til eksterne virksomheder, som denne databeskyttelseserklæring ikke gælder for, og vi påtager os ikke noget ansvar for indholdet af sådanne sider.

 

 

 

Indsamling og behandling af personoplysninger
Vi indsamler kun personoplysninger i forbindelse med f.eks. udfyldelse af formularer eller fremsendelse af e-mails i forbindelse med bestilling af produkter eller ydelser, spørgsmål, onlineansøgninger eller anmodninger om information. Under forudsætning af, at du har givet dit samtykke hertil, gemmes, behandles og, hvor det er relevant, videregives sådanne oplysninger til SARIA's associerede selskaber udelukkende med det formål at yde individuel kundesupport eller fremsende produktoplysninger eller tilbud om serviceydelser. SARIA garanterer, at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende bestemmelser vedr. databeskyttelse. Du kan til enhver tid meddele os, at du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger. Det gør du ganske enkelt ved at sende en e-mail til nedenstående adresse. Vi garanterer, at dine personoplysninger ikke videregives til tredjemand med undtagelse af de tilfælde, hvor vi er juridisk forpligtede til at gøre det, eller hvor du har givet dit forudgående samtykke hertil.

 

Som en del af de foranstaltninger, vi har truffet for at sikre, at dine personoplysninger behandles fortroligt, har vores medarbejdere tavshedspligt, de er underlagt den tyske persondatalov, og de er forpligtede til at håndtere databehandlingssystemer korrekt. Vi har også indført adskillige tekniske sikkerhedsprocedurer for at beskytte dine data.

 

 

 

Dine rettigheder
På anmodning vil SARIA så vidt muligt omgående informere dig om, hvorvidt og i givet fald hvilke af dine personoplysninger virksomheden har gemt. Skulle det trods vores bestræbelser på at sikre, at alle oplysninger er korrekte, vise sig, at oplysningerne er forkerte, foretager vi de nødvendige rettelser i henhold til dine anvisninger. Det er en forudsætning, at du giver tilladelse til, at vi må bruge dine personoplysninger.

 

Hvis du på et tidspunkt ønsker at tilbagekalde din tilladelse, skal du blot informere os herom, så vi kan spærre eller slette dine personoplysninger. 

 

 

 

Copyright
Indholdet af SARIA's hjemmeside er underlagt copyright-beskyttelse. Gengivelse af information eller data, især brugen af tekster, tekstdele eller billeder, kræver forudgående tilladelse fra SARIA Bio-Industries GmbH & Co. Verwaltungs- und Beteiligungs KG.

 

 

 

Dokumentation for behandling af personoplysninger
I henhold til § 4g i den tyske persondatalov skal den ansvarlige for databeskyttelse stille de i § 4e nævnte oplysninger til rådighed for offentligheden på en hensigtsmæssig måde. Du har derfor ret til at få indsigt i disse oplysninger.

Yderligere spørgsmål angående databeskyttelseserklæringen eller SARIA's håndtering af emnet databeskyttelse bedes rettet til virksomhedens sikkerhedsadministrator. Se kontaktoplysningerne nedenfor. Her kan du også få oplyst, hvilke personoplysninger vi har gemt om dig. Du kan også til enhver tid sende oplysninger pr. e-mail eller almindelig post til nedenstående adresse, herunder anmodning om sletning eller ændring af dine data.

 

SARIA A/S GmbH & Co. KG
– Datenschutz –
Werner Straße 95
59379 Selm
Tyskland
E-mail

 
Legal notice | Disclaimer | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk