Et rent miljø og sikring af de naturlige ressourcer er et fælles ansvar. Alle Dakas forretningsområder anvender kun processer, der på bedst mulig måde skåner miljøet, og med et råvaregrundlag, der kun er baseret på restprodukter, fuldendes det grønne kredsløb.

Genanvendelse af ressourcer er et fælles ansvar

Den Grønne Omstilling

Grøn omstilling indebærer et skift i anseelsen af affald som 'noget vi bare skal af med' til en værdifuld ressource. Danmark skal være et foregangsland i kampen mod ressourcespild og om at nå målet om bæredygtig vækst med færre ressourcer. 

 

Dakas indsats

Hos Daka er vi stolte af at være en del af det grønne kredsløb, hvor al produktion er baseret på organisk affald og animalske biprodukter. Indsamling og forarbejdning heraf foregår i Dakas forretningsområder, hvor miljø og sikkerhed er i højsædet, og i tråd med selskabets mission ser vi det som en pligt at bevare de naturlige ressourcer og beskytte miljøet.

 

Daka arbejder kontinuert med at forbedre arbejdsmiljø og sikkerhed på fabrikkerne, der naturligvis alle er miljøgodkendte.

Fremtidens ressourcer
Organisk affald og animalske biprodukter, som udgør Dakas råvaregrundlag, er fremtidens energiressourcer, og Daka benytter allerede disse til bl.a.
Organisk gødning 
AndengenerationsbiodieselLegal notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk