Dakas energipolitik

Daka har stort fokus på at nedbringe og fastholde energiforbruget til det lavest mulige niveau.

Daka har et meget stort energiforbrug, og der skal derfor være særligt fokus på, at dette skal nedbringes og fastholdes på det lavest mulige niveau, under hensyntagen til Dakas funktion samt lov- og myndighedskrav hertil. 

 

Energipolitikken efterleves i praksis ved at:

  • Sætte energiforbruget i fokus, både i forbindelse med den daglige drift af produktionsanlæg og i forbindelse med større procesomlægninger og nyanlæg.
  • Registrere energiforbruget i et omfang, der sikrer fyldestgørende data til både intern og ekstern anvendelse (f.eks. opgørelser til Skat og Energistyrelsen).
  • Overholdelse af lovkrav og aftaler.
  • Udarbejde og vurdere nøgletal for en række specifikke energiforbrug.
  • Sætte mål for energieffektiviteten og sikre efterlevelse af disse.
  • Sikre løbende forbedringer af energieffektiviteten.
  • Synliggøre energiforbruget for de enkelte medarbejdere og sammen med dem klarlægge, hvordan de kan påvirke energiforbruget uden at dette får en negativ indflydelse på produktionen.
  • Motivere medarbejdere til at stille forslag, der kan medvirke til at nedbringe energiforbruget.
  • Sikre de nødvendige ressourcer er til stede for efterlevelse af energipolitikken

 

 
Legal notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk