Rensning af processpildevand fra Dakas fabrikker

Processpildevand fra Dakas fabrikker renses enten på egne eller kommunale rensningsanlæg.

Daka SecAnim - Randers

Fabrikkens processpildevand renses i eget rensningsanlæg, og det færdigrensede processpildevand ledes til Randers Fjord. Overskudsslam fra rensningsanlægget forbrændes. 

 

Daka SARVAL - Løsning 

Processpildevand fra Daka SARVAL, Løsning renses i fabrikkens eget rensningsanlæg. I Løsning opbevares det rensede processpildevand i 3 laguner, der i alt kan rumme 150.000 m3. Det rensede spildevand udspredes herefter på landbrugsarealer i vækstsæsonen. Der er således tale om en høj grad af symbiose med landbruget. Overskudsslam fra rensningsanlæggene i Løsning anvendes til biogasanlæg og til jordbrugsformål. Rensningsanlæggets kapacitet i Løsning kan opgøres i personækvivalenter, og svarer til 115.000 personer.

 

 

 

 
Legal notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk