Biodiesel er ikke bare biodiesel

 

 

08.08.2019, 

På baggrund af de seneste ugers debat omkring manglende bæredygtig fornuft i at anvende biodiesel, specielt i forhold til nogle af de udfordringer, der er med de råvarer, som indgår i produktionen af drivmidlet, vil jeg gerne have lov at nuancerer debatten.
Biodiesel er ikke bare biodiesel. Der findes 1. generation og 2. generation. 2. generation er per definition baseret på affaldsprodukter, som ellers ville være gået til spilde. I Danmark er vi i den lidt specielle situation, at op mod 30 % af den biodiesel der anvendes til vejtransport netop er 2. generationsbiodiesel baseret på veterinært risikomateriale fra landbruget og slagterisektoren.

 

Dansk landbrug danner grundlaget for et grønt bidrag

I Danmark har Daka siden 2008 produceret 2. generationsbiodiesel af fedtet fra det veterinære risikomateriale fra landbrug og slagterisektoren. Det bliver til ca. 55 mio. liter 2. generationsbiodiesel om året, hvilket udgør omkring 2 % af det samlede forbrug af fossil diesel i den danske vejtransport. Denne biodiesel er baseret på et affaldsprodukt, som af veterinære årsager skal destrueres. Derfor er den bedste genanvendelsesmulighed at forædle det til et grønt alternativ til fossil diesel. Det vil sige, at den samtidig med at den fortrænger fossile drivmidler og udvindingen af disse, også sikrer genanvendelse af et affaldsprodukt.

 

”Kun” En del af løsningen

Når hovedingrediensen i 2. generationsbiodiesel er et restprodukt fra landbrugets kødproduktion, er det selvfølgelige ikke muligt at udvide produktionen, så den kan imødekomme fremtidens efterspørgsel på mere vedvarende energikilder. Men i en fremtid hvor der er brug for lagring af energi, som kan supplere vind og solenergi, er 2. generationsbiodiesel et af de supplementer vi allerede har i dag. Biodiesel baseret på fedt fra veterinært risikomateriale fra landbrug og slagterisektoren giver en CO2 besparelse på godt 80 % i forhold til fossil diesel, og vi skal i arbejdet med at opnå store CO2 reduktioner i de kommende år også huske, hvad vi allerede har der virker.

 

af Erik Fabricius Mansig - Head of Daka ecoMotion


 
Legal notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk