Daka arbejder på løbende forbedringer over sommerferien

 

 

06.07.2020, 

På Daka-fabrikken er der travlt. Det er sommer, det kan blive varmt, og fabrikken ønsker at begrænse lugtgenerne mest muligt af hensyn til de mange danskere, som skal holde ferie hjemme i år.

 

Virksomheden har for nylig afholdt møde i det dialogforum, der har til formål at skabe platform for en konstruktiv dialog og et godt samarbejde mellem Daka og nærområdet omkring fabrikken.

 

”På det sidste møde i dialogforum fik Daka kritik for håndteringen af et par sager her i foråret, hvor vi var for sent ude med information om udfordringerne. Vi har taget kritikken til os og arbejder på en lang række forbedringer, som allerede er igangsat eller bliver igangsat i de kommende uger og måneder”, fortæller kommunikationsdirektør Per Dunkelskov Thomsen fra Daka.

 

Et af tiltagene er et nyt luftforbrændingsanlæg, der dobbeltrenser luften, før den slippes ud. Anlægget skal dog først leveres og er planlagt til at blive sat i drift i påsken næste år. I mellemtiden bliver der arbejdet på andre ting, der kan begrænse eventuelle lugtgener.

 

Gebyr skal sikre friske råvarer

Et af tiltagene er et forhøjet gebyr for afhentning af et dødt dyr, som er gået i forrådnelse ude ved landmanden. I juni og juli udsender Daka nyhedsmails, push-beskeder og annoncerer i landbrugsaviserne som et led i at sikre, at råvarerne er så friske som muligt, når de kommer til fabrikken.

 

”Hverken vi eller landmændene er glade for at indføre gebyrer, men vi er nødt til det, for selv ganske små mængder fordærvede råvarer accelererer forrådnelsen betragteligt, og det kan give diffus lugt under transport og behandling, som vi gerne vil undgå”, siger Per Dunkelskov Thomsen og understreger, at virksomheden gør alt, hvad den kan for at undgå, at landmændene skal betale det ekstra gebyr.

 

Blandt andet har Daka udviklet en tilmeldings-app, der gør det nemt og hurtigt for landmanden at tilmelde de døde dyr. App’en er netop blevet opdateret med versioner på engelsk, rumænsk og ukrainsk, så alle medarbejdere på gårdene nemt kan bruge den.

 

Der kigges også på andre forbedringer hen over sommeren og efteråret, som Daka løbende vil informere om til medierne og på dakairanders.dk

 

 

 
Legal notice | Databeskyttelseserklæring | Integrityline | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1