Daka har intet ønske om at optrappe konflikt

 

 

16.02.2019, 

Landbrugsavisen bringer d.d. artiklen "Daka strammer skruen i konflikt", hvor det hævdes at Daka optrapper konflikten ift. afhentning af døde får hos Henrik Drud Christiansen

 

Daka har ikke været kontaktet af Landbrugsavisen før udgivelsen af artiklen, og derfor offentliggør vi denne pressemeddelelse.

 

Der omtales igen, at sagen opstår pga. “Dakas nye lastbiler”. Daka har flere typer af lastbiler, og til den aktuelle type afhentning anvendes landslagterbilerne. Denne type lastbil, som er de mindre lastbiler, anvendes i hele landet, og har været anvendt i årevis.

 

Direktør Per D. Thomsen udtaler:

 

“Daka har intet ønske om at optrappe nogen konflikt, men har skriftligt givet Henrik Drud Christiansen et tilbud på afhentning på et sted, hvortil det er tilladt at flytte dyrene og muligt at afhente dem. 

 

Daka har også tilbudt at afhente på det sted, hvor Henrik Drud Christiansen insisterer på at lægge sine dyr. Såfremt han vælger dette sted, vil prisen blive tillagt et gebyr på 3.125 kr, som er netop den pris Daka må betale en ekstern aktør for at fragte dyrene ned til det anviste afhentningssted.

 

Daka har samtidig gjort Henrik Drud Christiansen opmærksom på, at han ikke er forpligtet til at benytte sig af vores tilbud. At han selv kan fragte dyrene ned eller få en anden til at afhente dem”

 

Det er Daka magtpåliggende, at sagen fra januar ikke gentager sig med risiko for sygdomsspredning fra dyr, der ligger og fordærver. Vi har derfor ønsket at sikre os, at Henrik Drud Christiansen har er konkret tilbud liggende, så der ikke er tvivl om under hvilke betingelser Daka kan medvirke til at sikre de veterinære forhold.

 

“Henrik Drud Christiansen har modtaget tilbuddet skriftligt, idet han har meddelt Daka, at han ikke ønsker anden kontaktform. Det håber vi dog han vil genoverveje, idet de bedste løsninger findes via dialog”, afslutter Per D. Thomsen.

 
Legal notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk