Øgro kan sikre forsyningen af næringsstoffer til økologiske planteavlere

 

 


07.11.2016, 

Daka Denmark vil give de danske økologer bedre muligheder for at honorere den hastigt voksende efterspørgsel efter økologiske produkter. Omlægningen til økologi er, især i de husdyrfattige områder i øst Danmark, begrænset af et alt for lille udbud af organiske restprodukter, som er godkendt til brug i den økologiske planteavl. Derfor lancerer Daka Denmark nu et komplet gødningssortiment kaldet Øgro, der grundlæggende bygger på tankerne bag den cirkulære økonomi, og som kan være med til, at sikre, at den voksende efterspørgsel kan imødekommes af dansk producerede afgrøder. De nye gødninger er baseret på recirkulerede, organiske næringsstoffer i form af kødbenmel og børstemel fra danske landbrug. Disse restprodukter har en meget høj grad af sporbarhed, hvilket gør Øgro til et sikkert, rent og bæredygtigt naturprodukt. 


Fokus på økologi og cirkulær økonomi i det danske landbrug

Daka Denmark råder over Danmarks største mængde af næringsstoffer egnet til recirkulering i det økologiske landbrug, og vi mener derfor, at vi er en vigtig del af en bæredygtig vækst indenfor økologien. Det kan nemlig lade sig gøre at producerer store mængder af recirkulerede næringsstoffer, af de biprodukter, der allerede findes i det danske landbrug. Ved at genanvende disse biprodukter fra landbruget, i landbruget, får man lukket kredsløbet og genanvendt værdifulde næringsstoffer som kvælstof, fosfor og kalium, med mulighed for at skabe øget vækst inden for specielt økologien. Muligheden for at anvende Øgro vil give de danske økologer bedre mulighed for selv at producerer korn og protein, der i dag ellers importeres af den danske foderindustri til fremstilling af økologiske foderblandinger.

 

”Anvendelsen af kødbenmel i gødning er ikke en ny opfindelse. Tvært imod er det noget man har gjort i mange år, men dog ikke i så udstrakt grad i Danmark som andre steder i verden. Både lokalt og globalt er der en voksende forståelse for nødvendigheden af recirkulering, og derfor mener vi at timingen af Øgro’s lancering er perfekt i forhold til den positive udvikling, vi ser inden for økologien”   Peter Dammegaard – Salgsansvarlig – Øgro. 

 

Øgro giver vækst

Det nye gødningssortiment Øgro består af 4 forskellige produkter, der alle som udgangspunkt er næringsrige organiske gødninger. Ved at anvende Øgro får landmanden også mulighed for at gødske tidligere på vækstsæsonen, da gødningen kan tildeles med let materiel. Dette resulterer i tidligere vækst i afgrøden og dermed sikker, høj udnyttelse af de tilførte organiske næringsstoffer.  

 

Lanceres på Agromek 2016 

Øgro vil blive lanceret på Agromek den 29. november 2016. 

 

Læs mere på www.øgro.dk

 

Filer:
Download1.5 MLegal notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1