PNA 83 ApS overdrager sine aktiviteter til Daka ReFood A/S

 

 

26.02.2014, 

med virkning fra 1. marts 2014 har PNA 83 ApS indgået et samarbejde med Daka ReFood A/S. Fra denne dato overdrager PNA 83 sine aktiviteter til Daka ReFood. Sammen har de en fælles vision om at blive den største aktør på markedet for indsamling og genanvendelse af organisk affald. Helt i tråd med regeringens øgede fokus på miljøet og Danmarks ressourcer, samler Daka ReFood og PNA 83 deres kræfter for at bidrage til et grønnere og mere bæredygtigt Danmark.


Daka ReFood er en del af Daka Denmark A/S, som i en årrække har markeret sig som branchens førende virksomhed for genanvendelse af animalske og organiske biprodukter fra landbrugssektoren og fødevareindustrien. Daka ReFood indsamler madaffald og brugt fritureolie, og sikrer en ressourceeffektiv genanvendelse, som giver mening både økonomisk og miljømæssigt. Madaffaldet og fritureolien anvendes i produktionen af pelsdyrfoder, gødning, grøn biomasse, biogas og biodiesel.

 

PNA 83 ApS startede som et beskæftigelsesprojekt for 30 år siden, og har siden indsamlet madaffald fra både private virksomheder og offentlige institutioner. Daka ReFood og PNA 83 slår kræfterne sammen for at viderebringe og udbygge det flotte arbejde som PNA 83 har ydet. Daka ReFood vil fremover bevare PNA 83s stærke fokus på miljø, så Danmark kan blive et grønnere og mere bæredygtigt land.

 

Overtagelsen af PNA 83 betyder nye spændende muligheder og udfordringer i fremtiden. Sammen kan virksomhederne give flere kunder muligheden for at blive en del af Danmarks grønne omstilling. Mens Daka ReFood er lokaliseret i Løsning, Randers og Ringsted, er PNA 83 placeret i Kolding. Hvert år indsamler og genanvender Daka ReFood tonsvis af madaffald, og mængden vil vokse markant med overtagelsen af PNA 83, ligesom den landsdækkende service for indsamling af madaffald vil blive styrket.


”De to virksomheders værdier og visioner udgør et godt match. Daka ReFood glæder sig til at videreføre de gode værdier fra PNA 83 om genanvendelse og et grønnere miljø, kombineret med Daka ReFoods egen ambitiøse vision om at skabe et grønnere Danmark, præget af mere genanvendelse, mere vedvarende energi og mindre spild af ressourcer.”
Lars Krause-Kjær, CEO Daka Denmark A/S

 
Legal notice | Databeskyttelseserklæring | Integrityline | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1