Pressemeddelelse: Daka ReFood bygger anlæg ved Horsens Bioenergi

 

 04.06.2015, 

Danmarks første fuldt integrerede behandlingsanlæg til håndtering af madaffald ser snart dagens lys i Horsens.

 

Daka ReFood er klar til at påbegynde opførelsen af Danmarks første fuldt integrerede behandlingsanlæg til genanvendelse af madaffald. Anlægget vil blive direkte forbundet med Horsens Bioenergis eksisterende biogasanlæg og være med til at sikre genanvendelse og optimal udnyttelse af madaffaldet, og samtidig bidrage betydeligt til at nå regeringens mål om 60 % genanvendelse af det organiske affald fra servicesektoren i 2018. Anlægget forventes at gå i drift i 4. kvartal 2015.

 

Det nye anlæg er endnu et skridt i en mere bæredygtig retning, og det er med til at sætte Horsens kommune på Danmarkskortet, når det gælder miljøteknologi og grønne arbejdspladser. Vi vil gå forrest når det kommer til at tage ansvar for miljøet, og vi ser genanvendelsen af madaffald som en vigtig opgave” fortæller Horsens borgmester Peter Sørensen.


En central beliggenhed, med mange fordele

Daka ReFood har valgt den centrale placering i Danmark, da der både er let adgang til motorvej, kort afstand til størstedelen af de landbrug, der aftager gødningen, og stor biogaskapacitet. På den måde kan de samlede transportafstande, og dermed også miljøpåvirkninger, reduceres mest muligt. 

Anlægget er resultatet af et stærkt samarbejde mellem Bigadan, som er Danmarks førende producent af biogas og biogasanlæg, Horsens Bioenergi, og Daka ReFood, som indsamler madaffald i hele Danmark. 

Vi er stolte over at være en del af et så ambitiøst projekt, som vil kunne være med til at sætte nye standarder for genanvendelsesindustrien i Danmark”, siger Klaus D. Johansen, Direktør i Horsens Bioenergi 


Danmarks bedste til at håndtere emballeret affald 

Det nye anlæg i Horsens vil, i modsætning til mange andre anlæg, kunne håndtere emballeret madaffald fra supermarkeder, fødevareproducenter, restauranter, hoteller og kantiner, uden man skal stå manuelt og fjerne emballagen fra varerne. Dette vil minimere det manuelle arbejde hos kunden, og vil forhåbentligt være med til at redde den emballerede madaffald fra at blive sendt til forbrændingen, hvor værdifulde ressourcer ellers går op i røg. Restproduktet fra biogasproduktionen bruges som gødning til dyrkning af nye afgrøder, og på den måde bibeholdes vigtige ressourcer, såsom fosfor, som igen kan indgå i en bæredygtig cyklus. 

 

Fuld genanvendelse, fuld sporbarhed

Hos Daka ReFood ser vi det som vores pligt, at udnytte de ressourcer, vi håndterer, så optimalt som overhovedet muligt. Derfor arbejder vi hele tide på at optimere vore produktionsprocesser og genanvende madaffaldet på bedste vis. Det gør det muligt, at f.eks. metal og plastik bliver frasorteret og sendt videre til genanvendelse, hos andre operatør som er eksperter inden for disse områder, og på den måde sikres fuld genanvendelse”, fortæller Birger Parsberg Olesen, ReFood Business Unit Manager. 

 

Det nye anlæg vil ligeledes lægge en nye standard for hygiejne og sporbarhed i Danmark. Kunder kan være helt sikre på, at deres madaffaldet bliver håndteret korrekt i tråde med fødevarestyrelsens og miljøstyrelsens anbefalinger og regler. Samtidig kan de landmænd, som skal anvende gødningen, sikres en høj kvalitet, hvor man kan stole på indholdet i produktet.

Anlægget er det første af sin art i Danmark, men bygger på en gennemtestet teknologi, som også benyttes i mere end 40 andre Saria ReFood anlæg rundt omkring i Europa. Konceptet er udviklet og afprøvet igennem mere end 20 år, og kan derfor nemt og hurtigt udrulles i resten af landet, hvis efterspørgslen er til stede”, fortæller Birger Parsberg Olesen, ReFood Business Unit Manager. 


Fakta:

  • Daka ReFood er en del af Saria gruppen, som operer ReFood konceptet i Tyskland, England, Frankrig, Spanien, Polen, Holland, Belgien og Danmark. 
  • Daka ReFood har siden 2012 afhentet og genanvendt madaffald fra fødevareindustrien i hele Danmark.
  • I England servicerer ReFood i dag 90 % af supermarkedskæderne. 
  • Anlægget kommer til at have en kapacitet på 40.000 - 50.000 tons madaffald.
  • Anlægget er med til at øge Danmarks selvforsyning, og på den måde sikre mere uafhængighed af importerede energikilder. 
  • 1 ton madaffald giver ca. 100 m3 naturgas – energi svarende til 110 liter dieselolie. 
  • Anlægget kommer i første omgang kun til at håndtere affald fra fødevareproducenter små såvel som store, men ikke organisk husholdningsaffald, da dette er omfattet af kvalitetsmæssige problemer, og omfattende lovgivning. 
  • Ifølge ressourcestrategien ”Danmark Uden Affald I” skal 60% af det organiske affald i servicesektoren genanvendes i 2018.
  • Anlægget vil bringe 8-15 nye grønne arbejdspladser.

 

Filer:
Download445 KLegal notice | Databeskyttelseserklæring | Integrityline | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1