Produktionen på Daka fabrikken i Lunderskov indstilles

 

 

13.08.2018, 

Manglende blodmængder lukker produktionen på Daka’s mindste biproduktsfabrik.  

Mandag den 13. august 2018 blev de 18 medarbejdere orienteret om at fabrikken lukker pr. 28. september 2018. 

Lunderskov fabrikken har de seneste 2 år haft samme ledelse som den noget større biproduktsfabrik i Løsning, og er specialiseret i at tørre blod og blodprodukter til salg i bl.a. foder-segmentet. Over de sidste 10 år må vi desværre konstatere, at råvaremængden er blevet halveret. Det skyldes, at blodprodukter i stigende grad afsættes til bl.a. minkfoder, hvor der ikke kræves samme forarbejdning, som fabrikken er specialiseret i. Fabrikken har i de senere år været tilpasset den vigende råvaremængde bemandingsmæssigt, men nu gør yderligere fald i mængderne det umuligt at fortsætte produktionen.

Anders Jeppesen Jensen, COO Daka Denmark A/S udtaler: ”Det er rigtig ærgerligt, at vi desværre må tage denne beslutning. Vi er især kede af det på medarbejdernes vegne. De har længe vidst, at det gik den forkerte vej mængdemæssigt og at fabrikken har været tabsgivende i noget tid, men de har kæmpet bravt og været virkelig effektive på fabrikken trods svære vilkår de senere år. Vi havde håbet, at vi kunne kvittere med nogle varige løsninger på mængdesituationen, men det har desværre ikke været muligt”

Daka Denmark har mulighed for at tilbyde 5 af de 18 medarbejdere anden beskæftigelse på Daka fabrikken i Løsning. Yderligere forventes et mindre antal medarbejdere at vælge at gå på pension. De øvrige medarbejdere tilbydes hjælp med henblik på at søge anden beskæftigelse. Dakas HR-afdeling vil være behjælpelig for interesserede virksomheder i at skabe kontakten til opsagte medarbejdere, samt samarbejde med Kolding kommunes jobcenter om at sikre, at de opsagte medarbejdere får maksimal hjælp til at få anden beskæftigelse.

Det er endnu uvist hvad der skal ske med fabrikken. ”Vi har indtil nu alene haft fokus på at se, om vi kunne undgå at lukke ned. Nu vil vi fokusere på at hjælpe medarbejderne videre efter endt beskæftigelse hos os. Det er muligt at noget af udstyret kan benyttes i fremtiden, evt. på vores fabrik i Løsning, men det tager vi fat på, når vi har haft fokus på medarbejderne først”, siger Anders Jeppesen Jensen.

 
Legal notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1