Topbanner

 

 

Øgro 10-3-1: Basisgødning med højt kvælstofindhold 

Tabel

ANVENDELSE

Korn, raps, frøgræs, grøntsager.

    

Øgro 10-3-1 er en 100 % recirkuleret organisk gødning og jordforbedringsmiddel til korn og rapsafgrøder, såvel som til sukkerroer og græsfrø.

 

I sædskifter med normale kali-tal kan Øgro 10-3-1 anvendes alene til førsteårskorn eller i kombination med husdyrgødning. I vårsæden anbefales en placering af gødningen i forbindelse med såning som eneste gødning. Ved tildeling i forbindelse med såning kan afgrøden få bedst mulig opstart, og efterlade et større vindue for optimal udbringning af husdyrgødning med slanger i den voksende afgrøde.

 

Gødningen indeholder 10 % total N, heraf ca. en tiendedel som NH4+- N. Det organiske kvælstof er bundet i let omsættelige proteiner, hvorfor kan derfor forventes en meget høj virkningsgrad.

 

Øgro 10-3-1 er fremstillet i en ny forbedret pille med mindre smuld og kan både kombisås og bredspredes med almindelige maskiner. Kombisåning øger effekten af både N og P, samtidig med at der opnås en vækstfordel over for ukrudt.

 

Almindelige kombimaskiner klarer at udså 500 kg/ha, nogle helt op til 950 kg/ha, svarende til udbringning af 50-95 kg total N, medførende 15-29 kg fosfor, 5-10 kg kalium pr. hektar, samt et bredt spektrum af mikronæringsstoffer.

 

 

BEMÆRKNINGER

Øgro 10-3-1 indeholder animalske kategori 2 biprodukter, jf. EU forordning 1069/2009 og DK bekendtgørelse 302/11. Her gælder visse regler for anvendelse:

 

Må ikke anvendes til foder.

 

Udbringes på mark senest 21 dage før høst eller starttidspunkt for fold.

 

Skal for landmænd med registreret husdyrproduktion håndteres som et OGJ produkt og skal dermed registreres som OGJ i landbrugsindberetning.dk.

 

Udover nævnte krav, findes der forskellige kvalitetsordninger for forskellige afgrøder, der stiller krav til anvendelse af gødning.

Derfor anbefaler vi, at man rådfører sig med sin lokale planteavlskonsulent inden anvendelse eller kontakter Øgro salgskonsulent.

 

Bemærk også at Øgro 10-3-1 er et naturprodukt. Derfor kan næringsindholdet afvige med op til 10%.

 

 

 

Info om Øgro 10-3-1

Indhold

95% kødbenmel - Kat. 2
5% kalkpiller

Pillestørrelse

 Ø 4 mm

Rumvægt 760 kg/m3

Anvendelse

Korn, frøgræs, raps, grøntsager og mere

Aske % af TS 18

Makronæringsstoffer

Kvælstof [N]

10,0% (C/N forhold 4,5)

Fosfor [P]

2,6%

Kalium [K]

1,0%

Calcium [Ca]

4,4%

Magnesium [Mg]

0,2%

Svovl [S]

0,5%

Mikronæringsstoffer

Bor [B]

22 mg/kg

Kobber [Cu]

<10 mg/kg

Jern [Fe]

840 mg/kg

Mangan [Mn]

23 mg/kg

Zink [Zn]

110 mg/kg

Emballageform

Big bag

Rumvægt kg/m3

750

Dokumenter

Sikkerhedsdatablad

Kontakt os her

Produktdatablad

Kontakt os her

Indstilling af gødningsspreder

Hent

Spredetabeller 

Hent

 

 

 

Kontaktperson

Kontakt

  

Henrik Stubager

Market Manager

 

hst@daka.dk

Tlf. +45 5156 4709

 

  

 

 

Få et tilbud

 

 

 
Legal notice | Databeskyttelseserklæring | Integrityline | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1