Topbanner

 

 

Øgro 6-3-12+7S: Særligt velegnet til kartofler og raps

Tabel

ANVENDELSE

Kartofler, raps, grøntsager og frugttræer

  

Øgro 6-3-12+7S er en 100 % recirkuleret organisk gødning og

jordforbedringsmiddel til bl.a. kartofler, raps, grøntsager og

frugttræer.

 

Gødningen egner sig specielt til kalium- og svovlkrævende

afgrøder, såsom kartofler og raps. Forholdet mellem svovl og

kvælstof er vigtig for kerneindlejringen i korn, da svovl indgår

i de essentielle amiosyrer, methionin og cystein, samt en

række enzymer og vitaminer.

 

Fosforindholdet er letoptageligt med virkning svarende til den

i husdyrgødning. Kalium findes hovedsageligt som kaliumsulfat,

og i modsætning til kaliumklorid er den velegnet i

klorfølsomme afgrøder, som visse grøntsagskulturer,

kartofler og juletræskulturer.

 

Øgro 6-3-12+7S er derfor det rette valg til en lang række

afgrøder, eksempelvis til opstart af rapsen om efteråret, for

at sikre en god etablering af afgrøden og dermed en god

overvintringsevne. Gødningen er et godt valg på sandede

jorde, hvor svovlmangel er mest udbredt og hvor der

erfaringsmæssigt ses svovlmangel.

På græsarealer, hvor nedskæring i afgrøden ikke er en

mulighed, kan man med fordel anvende 6-3-12+7S i en

granuleret form, der let falder ned i bunden af afgrøden og

hurtigere opløses og gøres tilgængelig for planterne.

 

BEMÆRKNINGER

Øgro 6-3-12+7S indeholder animalske kategori 2 og 3 biprodukter, jf. EU forordning 1069/2009 og DK bekendtgørelse 302/11. Her gælder visse regler for anvendelse:

 

Må ikke anvendes til foder.

 

Udbringes på mark senest 21 dage før høst eller starttidspunkt for fold.

 

Skal for landmænd med registreret husdyrproduktion håndteres som et OGJ produkt og skal dermed registreres som OGJ i landbrugsindberetning.dk.

 

Udover nævnte krav, findes der forskellige kvalitetsordninger for forskellige afgrøder, der stiller krav til anvendelse af gødning.

Derfor anbefaler vi, at man rådfører sig med sin lokale planteavlskonsulent inden anvendelse eller kontakter Øgro salgskonsulent.

 

Bemærk også at Øgro 6-3-12+7S er et naturprodukt. Derfor kan næringsindholdet afvige med op til 10%.

Info om Øgro 6-3-12+7S

 

NB - Kræver fra august 2020 jordprøver

IndholdKødbenmel - Kat. 2 & PAP - Kat. 3*
Kaliumsulfat
5% kalkpiller
Rumvægt kg/m3685
Pillestørrelse Ø 4 mm
AnvendelseKartofler, raps, grøntsager og frugttræer
Makronæringsstoffer
Kvælstof [N]6,1 %
Fosfor [P]2,4 %
Kalium [K]12 %
Calcium [Ca]4,9 %
Magnesium [Mg]0,1 %
Svovl [S]7,3 %
Mikronæringsstoffer
Bor [B]22 mg/kg
Kobber [Cu]<10 mg/kg
Jern [Fe]390 mg/kg
Mangan [Mn]12 mg/kg
Zink [Zn]71 mg/kg
EmballageformBig bag a 750 kg
Dokumenter 
SikkerhedsdatabladKontakt os her
ProduktdatabladKontakt os her
Økologisk Landsforenings Dyrkningsvejledning til spisekartoflerHent

 

 

 

Kontaktboks med ecolabel

 

Kontakt

 

Henrik Stubager

Market Manager

 

hst@daka.dk

Tlf. +45 5156 4709Oversigt

 

 

 
Legal notice | Databeskyttelseserklæring | Integrityline | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1