Topbanner

 

 

Øgro 9-3-4+2S: Højt kaliumindhold og mange anvendelsesmuligheder

Tabel

ANVENDELSE

Korn, raps, frøgræs, grøntsager og frugttræer.

 

Øgro 9-3-4+2S er en 100 % recirkuleret organisk gødning og jordforbedringsmiddel.

 

Gødningen egner sig specielt til kalium- og svovlkrævende afgrøder, såsom raps og græs. Forholdet mellem svovl og kvælstof er vigtig for kerneindlejringen i korn, da svovl indgår i de essentielle amiosyrer, methionin og cystein, samt en række enzymer og vitaminer.

 

Fosforindholdet er letoptageligt med virkning svarende til den i husdyrgødning. Kalium findes hovedsageligt som kaliumsulfat, og i modsætning til kaliumklorid er den velegnet i klorfølsomme afgrøder, som visse grøntsagskulturer, kartofler og juletræskulturer.

 

Øgro 9-3-4+2S er derfor det rette valg til en lang række afgrøder, eksempelvis til opstart af rapsen om efteråret, for at sikre en god etablering af afgrøden og dermed en god overvintringsevne. Gødningen er et godt valg på sandede jorde, hvor svovlmangel er mest udbredt og hvor der erfaringsmæssigt ses svovlmangel.

 

På græsarealer, hvor nedskæring i afgrøden ikke er en mulighed, kan man med fordel anvende 9-3-4+2S i en granuleret form, der let falder ned i bunden af afgrøden og hurtigere opløses og gøres tilgængelig for planterne. 

 

BEMÆRKNINGER

*Øgro 9-3-4+2S indeholder animalske kategori 3 biprodukter nedklassificeret til kategori 2 ved produktion af piller, jf. EU forordning 1069/2009 og DK bekendtgørelse 302/11. Her gælder visse regler for anvendelse:

 

Må ikke anvendes til foder.

 

Udbringes på mark senest 21 dage før høst eller starttidspunkt for fold.

 

Skal for landmænd med registreret husdyrproduktion håndteres som et OGJ produkt og skal dermed registreres som OGJ i landbrugsindberetning.dk.

 

Udover nævnte krav, findes der forskellige kvalitetsordninger for forskellige afgrøder, der stiller krav til anvendelse af gødning. Derfor anbefaler vi, at man rådfører sig med sin lokale planteavlskonsulent inden anvendelse eller kontakter Øgro salgskonsulent.

 

Bemærk også at Øgro 9-3-4+2S er et naturprodukt. Derfor kan næringsindholdet afvige med op til 10%.

 

Info om Øgro 9-3-4+2S

 

NB - Kræver fra august 2020 jordprøver

Indhold

Kødbenmel - Kat. 2 og PAP*
Kaliumsulfat
Kalkpiller

Pillestørrelse

 Ø 4 mm

Rumvægt kg/m3 685

Anvendelse

Korn, frøgræs, raps, grøntsager, og frugttræer

Aske % af TS 31

Makronæringsstoffer

Kvælstof [N]

8,8% (C/N forhold 4,5)

Fosfor [P]

2,5%

Kalium [K]

3,6%

Calcium [Ca]

3,9%

Magnesium [Mg]

0,2%

Svovl [S]

2,4%

Mikronæringsstoffer

Bor [B]

22 mg/kg

Kobber [Cu]

<10 mg/kg

Jern [Fe]

1700 mg/kg

Mangan [Mn]

26 mg/kg

Zink [Zn]

105 mg/kg

Emballageform

Big bag + 20 kg pose

Big Bag 750 kg (produkt nr. 2001)
Big Bag (granulat) 750 kg (produkt nr. 2002)

Sæk (granulat)

20 kg (produkt nr. 2003)

Dokumenter

Sikkerhedsdatablad

Kontakt os her

Produktdatablad

Kontakt os her

Indstilling af gødningsspreder

Hent

 

 

 

 

Kontaktboks

 

Kontakt

 

Henrik Stubager

Market Manager

 

hst@daka.dk

Tlf. +45 5156 4709


Legal notice | Databeskyttelseserklæring | Integrityline | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1