Topbanner

 

 

Øgro Granulat: Særligt velegnet til frugt og grønt

Tabel

ANVENDELSE

Korn, raps, frøgræs, grøntsager, bærkulturer.

  

Øgro 9-3-4+2S er en 100 % recirkuleret organisk gødning og jordforbedringsmiddel baseret på kødbenmel samt vinasse.

 

Gødningen egner sig specielt til kalium- og svovlkrævende afgrøder, såsom raps og græs. Forholdet mellem svovl og kvælstof er vigtig for kerneindlejringen i korn, da svovl indgår i de essentielle amiosyrer, methionin og cystein, samt en række enzymer og vitaminer.

 

Fosforindholdet er letoptageligt med virkning svarende til den i husdyrgødning. Kalium findes hovedsageligt som kaliumsulfat, og i modsætning til kaliumklorid er den velegnet i klorfølsomme afgrøder, som visse grøntsagskulturer, kartofler og juletræskulturer.

 

Øgro 9-3-4+2S er derfor det rette valg til en lang række afgrøder, eksempelvis til opstart af rapsen om efteråret, for at sikre en god etablering af afgrøden og dermed en god overvintringsevne. Gødningen er et godt valg på sandede jorde, hvor svovlmangel er mest udbredt og hvor der erfaringsmæssigt ses svovlmangel.

 

I sukkerroer passer NPK-forholdet særdeles godt, og selvom afgrøden ikke er svovlkrævende, kan man ikke skade afgrøden ved at overgødske med svovl. I majs kommer den lettilgængelige fosfor afgrøden til gode, idet majsens rodnet under kølige forhold udvikler sig langsomt. Fosfor er relativt immobilt i jorden, og afgrøden kommer nemt i

fosforunderskud, indtil temperaturen er mere ”majsvenlig”.

 

På græsarealer, hvor nedskæring i afgrøden ikke er en mulighed, kan man med fordel anvende 9-3-4+2S i en granuleret form, der let falder ned i bunden af afgrøden og hurtigere opløses og gøres tilgængelig for planterne. 

 

BEMÆRKNINGER

Øgro 9-3-4+2S Indeholder animalske kategori 2 biprodukter, jf. EU forordning 1069/2009 og DK bekendtgørelse 302/11. Her gælder visse regler for anvendelse:

 

Må ikke anvendes til foder.

 

Udbringes på mark senest 21 dage før høst eller starttidspunkt for fold.

 

Skal for landmænd med registreret husdyrproduktion håndteres som et OGJ produkt og skal dermed registreres som OGJ i landbrugsindberetning.dk.

 

Udover nævnte krav, findes der forskellige kvalitetsordninger for forskellige afgrøder, der stiller krav til anvendelse af gødning.

Derfor anbefaler vi, at man rådfører sig med sin lokale planteavlskonsulent inden anvendelse eller kontakter Øgro salgskonsulent.

 

Bemærk også at Øgro 9-3-4+2S er et naturprodukt. Derfor kan næringsindholdet afvige med op til 10%.

Info om Øgro Granulat
IndholdKødbenmel + vinasse - Kat. 2
Pillestørrelse Ø < 1 mm
AnvendelseKorn, frøgræs, raps, grøntsager, bærkulturer
Makronæringsstoffer
Kvælstof [N]8,8% (C/N forhold 4,5)
Fosfor [P]2,5%
Kalium [K]3,6%
Calcium [Ca]3,9%
Magnesium [Mg]0,2%
Svovl [S]2,4%
Mikronæringsstoffer
Bor [B]22 mg/kg
Kobber [Cu]<10 mg/kg
Jern [Fe]1700 mg/kg
Mangan [Mn]26 mg/kg
Zink [Zn]105 mg/kg
Aske % af TS31
EmballageformBig bag + 20 kg pose
Rumvægt kg/m3685
Dokumenter 
SikkerhedsdatabladKontakt os her
ProduktdatabladKontakt os her

 

 

 

Kontaktboks

 

Kontakt

 

Henrik Stubager

Market Manager

 

hst@daka.dk

Tlf. +45 5156 4709


Legal notice | Databeskyttelseserklæring | Integrityline | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1