Topbanner

 

 

Øgro N15: Ren gødning med højt kvælstofindhold

Tabel

ANVENDELSE

Grøntsager, startgødning til majs, græsplæner.

 

Øgro N15 er en 100 % organisk gødning og jordforbedringsmiddel, baseret på børstemel presset i 3 mm piller. Med 15 % hurtigtvirkende kvælstof er Øgro N15 velegnet som afsluttende sengødskning omkring skridningstidspunktet i kornafgrøder, der i forvejen er optimalt forsynet med svovl. Den bedste virkning fås ved nedfældning mellem rækkerne.

 

Øgro N15 kan med fordel anvendes til målrettet behandling af konstateret kvælstofmangel. I grøntsagskulturer og juletræskulturer, hvor den visuelle kvalitet af produktet værdsættes og høstterminer skal overholdes, kan Øgro N15 ligeledes anvendes målrettet til justering af planternes udvikling og som farvegødskning. 

 

Den er spredbar på 12 meters bredde med centrifugalspreder (OBS: Benyt kantspredeudstyr). Ved udspredning udfolder Øgro N15 den bedste virkning, når den vandes ned eller før nedbør.

 

Øgro N15 er baseret på børstemel, hvilket er en forholdsvis dyr råvare. Rentabiliteten ved dens anvendelse retter sig derfor umiddelbart til højværdiafgrøder.

 

BEMÆRKNINGER

Indeholder animalske kategori 3 biprodukter nedklassificeret til kategori 2 ved produktion af piller, jf. EU forordning 1069/2009 og DK bekendtgørelse 302/11. Her gælder visse regler for anvendelse:

 

Må ikke anvendes til foder.

 

Udbringes på mark senest 21 dage før høst eller starttidspunkt for fold.

 

Skal for landmænd med registreret husdyrproduktion håndteres som et OGJ produkt og skal dermed registreres som OGJ i landbrugsindberetning.dk.

 

Udover nævnte krav, findes der forskellige kvalitetsordninger for forskellige afgrøder, der stiller krav til anvendelse af gødning. Derfor anbefaler vi, at man rådfører sig med sin lokale planteavlskonsulent inden anvendelse eller kontakter Øgro salgskonsulent.

 

Bemærk også at Øgro N15 er et naturprodukt. Derfor kan næringsindholdet afvige med op til 10%.

 

Info om Øgro N15

(Kan ordreproduceres på ca. 30 dage)

Indhold

Børstemel - Kat. 3

Pillestørrelse

 Ø 4 mm

Anvendelse

Grøntsager, startgødning til majs, græsplæner

Makronæringsstoffer

Kvælstof [N]

15,0% (C/N forhold 3,6)

Fosfor [P]

0,3%

Kalium [K]

0,01%

Calcium [Ca]

0,42%

Magnesium [Mg]

0,01%

Svovl [S]

2,2%

Mikronæringsstoffer

Kobber [Cu]

18 mg/kg

Jern [Fe]

290 mg/kg

Mangan [Mn]

22 mg/kg

Zink [Zn]

230 mg/kg

Aske % af TS

2

Emballageform

Big bag + 20 kg pose

Rumvægt m3/kg

-

Dokumenter

Sikkerhedsdatablad

Hent

Produktdatablad

Hent

 

 

 

 

Kontaktboks

 

Kontakt

 

Henrik Stubager

Market Manager

 

hst@daka.dk

Tlf. +45 5156 4709


Legal notice | Databeskyttelseserklæring | Integrityline | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1