Hele Dakas forretning bygger på en filosofi omkring genanvendelse af de naturlige ressourcer. Som en del af den internationale SARIA-koncern skabes muligheden for kontinuerligt at udvikle produkter og produktionsmetoder, der både skåner miljø og ressourcer.

Fokus på genanvendelse, service og miljø

Daka modtager animalske biprodukter fra slagterier, kødindustrien og landbruget, som ikke anvendes til eller ikke er egnede til humant konsum. Desuden modtager blodfabrikken i Lunderskov levnedsmiddelgodkendt plasma fra svin.

 

Ud fra dyrlægekontrollerede dele af slagtede sunde dyr producerer Daka proteinholdige foderprodukter til kæledyr, pelsdyr og fisk (blodmel). Desuden produceres fedtprodukter til husdyrfoder og til den kemiske industri samt tørret plasma, der er godkendt til brug i levnedsmidler.

 

De øvrige animalske biprodukter forarbejder Daka primært til produkter, som anvendes til gødning og energiformål, herunder råstof for produktion af biodiesel. 

 

Dakas primære opgave

Under størst mulig hensyntagen til miljøet og beboerne i lokalområdet omkring Dakas fabrikker, at nyttiggøre de biprodukter fra slagteri- og kødindustrien, der ikke anvendes til levnedsmidler. Hertil kommer afhentning af selvdøde dyr og indsamling af madaffald.

 
Legal notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk