Veterinær lovgivning

Daka Denmark-gruppens aktiviteter følger naturligvis gældende lovgivning.

Dakas aktiviteter er omfattet af en række vigtige lovgivninger, som sætter rammerne for selskabets aktiviteter.

 

De vigtigste er givet i Biproduktforordningen EU-1069/2009 samt den tilhørende gennemførelsesforordning EU-142/2011, hvor der er fastsat bestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, der ikke er bestemt til konsum.


Biproduktforordningen indeholder de overordnede bestemmelser, mens de mere detaljerede regler findes i gennemførelsesforordningen. De har været gældende siden d. 4. marts 2011, hvor de afløste den oprindelige biproduktforordning EU-1774/2002.

 

Produktionen af biodiesel sker bæredygtighedsmæssigt efter reglerne i det vedvarende energidirektiv (Renewable Energi Directive) EU 28/2009, med tilhørende certificering iht. til ISCC-certificeringsordningen.

 

Dakas produktionssteder er ligeledes godkendt efter Miljøbeskyttelsesloven.

 

 
Legal notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1