| Search  Suche starten

                

  Horse collection service
  Only for private horse owners

  

Collection of dead animals

 

 

Welcome to Daka Denmark A/S

 

Daka is part of the SARIA Group, and produces quality ingredients for use in animal feed, aquaculture, industry and the energy and agricultural sectors. Daka also offers a wide range of services to the agricultural sector and the food industry. The company’s raw materials primarily consist of animal by-products and organic residues.

Read more about Daka’s business areas below.  

 

 

 

Collection and processing of animal by-products from agriculture

   

Top quality ingredients for feed

   

Environmentally friendly 2nd generation biodiesel

Collection of food waste and used cooking oil

 

 

Sustainable fertiliser for organic farming and plant production

Collection and processing of animal by-products in Sweden

Overskrift og manchet

Velkommen til Daka Denmark A/S

 

Daka er en del af den internationale markedsførende SARIA koncern og producerer kvalitetsingredienser til dyrefoder, akvakultur, industriel anvendelse, energisektoren og landbrugssektoren. Daka udbyder endvidere en lang række serviceydelser til landbrugssektoren og fødevareindustrien. Daka er en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder, og vores råvarebase består primært af animalske biprodukter og organiske restprodukter. Læs mere om Dakas forretningsområder nedenfor.


Legal Notice | Privacy Policies | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk