Suche

 • english
 • english
 • dutch
 • français
 • magyar
 • español
 • italiano
 • polski
 • русский
 • čeština
 • dansk
 • svenska
 • català
 • deutsch
03.06.2022

Daka Denmarks A/S årsregnskab 2021

Daka Denmark A/S havde i 2021 et samlet økonomisk resultat på 141 millioner kroner efter skat. Resultatet er tilfredsstillende og på niveau med tidligere år. 

Resultatet var igennem året løbende positivt påvirket af god udvikling i råvaremængderne, samt endnu et år med ekstraordinært gode – og stigende - afsætningspriser på Dakas færdigvarer. Som følge deraf nedsatte Daka afhentningspriserne til landbruget ekstraordinært to gange i løbet i 2021, hvilket reducerede indtjeningen i slutningen af 2021. På afslutningen af 2021 så vi desværre også energipriserne stige, og det er blevet voldsomt eskaleret i 2022.

2021 var således et tilfredsstillende år med store udsving i indtjeningen igennem året, og disse udsving er fortsat i 2022.