Daka Denmark A/S havde i 2021 et samlet økonomisk resultat på 141 millioner kroner efter skat. Resultatet er tilfredsstillende og på niveau med tidligere år.

Resultatet var igennem året løbende positivt påvirket af god udvikling i råvaremængderne, samt endnu et år med ekstraordinært gode – og stigende – afsætningspriser på Dakas færdigvarer. Som følge deraf nedsatte Daka afhentningspriserne til landbruget ekstraordinært to gange i løbet i 2021, hvilket reducerede indtjeningen i slutningen af 2021. På afslutningen af 2021 så vi desværre også energipriserne stige, og det er blevet voldsomt eskaleret i 2022.

2021 var således et tilfredsstillende år med store udsving i indtjeningen igennem året, og disse udsving er fortsat i 2022.