Daka SecAnim oplever ekstraordinært gode afsætningspriser, på de recirkulerede produkter, som produceres af de døde dyr. Det er fedt og kødbenmelsprodukter, som anvendes i biodiesel, gødning og biobrændsel.

Fra den 1. september 2021 nedsætter Daka SecAnim for tredje gang i 2021 listepriserne på afhentning af døde dyr. Det kan lade sig gøre fordi markedspriserne er meget gunstige på de produkter, som Daka producerer af døde dyr. Helt konkret betyder det en nedsættelse på 7 % i denne omgang, men samlet set er listeprisen for afhentninger faldet med minimum 11 % for alle dyreholds-kunder i 2021.

”Priserne som de danske landmænd betaler for afhentning og håndtering af døde dyr, skal afspejle omkostningerne og værdien af de råvarer vi indsamler. Det kan gå op og ned, men for øjeblikket er der god værdi i bæredygtig genanvendelse, og det skal komme landmændene til gode”. Udtaler Kommunikationsdirektør Per Dunkelskov Thomsen

Garant for sikkerhed og værdiskabelse
Når man som landmand får afhentet de døde dyr af Daka, er man med til at bidrage til et højt veterinært sikkerhedsniveau i hele Danmark. Veterinærsikkerhed er vigtigt for, at det samlede animalske fødevaresystem effektivt kan opretholde sin produktion, såvel som evnen til at afsætte danske fødevarer internationalt. Myndighederne fra de store eksportmarkeder i Kina, Thailand, USA og Rusland vurderer også effektiviteten af de veterinære sikkerhedssystemer i Danmark. Daka SecAnim er en naturlig del af denne vurdering, da de står klar med kriseberedskab og Daka SecAnim på en sikker måde kan indsamle og bortskaffe døde produktionsdyr og dermed sikre minimering af sygdomsspredning.

Daka står for sikker indsamling af risikomateriale, men i lige så høj grad for at de indsamlede materialer håndteres som ressourcer, der genanvendes så værdifuldt og bæredygtigt som muligt” fortæller Per Dunkelskov Thomsen

De indsamlede døde dyr bliver alt efter risikoniveau genanvendt til forskellige formål, men uanset om de genanvendes til energi som biobrændsel, biodiesel i transportsektoren eller ingredienser i gødning, så er det et bidrag til et bæredygtigt dansk landbrug.