Billede: Jakob Lerche og Verdo

Daka har besluttet delvist at skifte energikilder på fabrikkerne i Randers og Løsning. Energikilden, som i dag er gas, vil fremover blive suppleret af let fyringsolie og biofyringsolie. Biofyringsolie er et CO2 neutralt biprodukter fra produktionen af biodiesel. Skiftet til disse energikilder sker af økonomiske og forsyningssikkerhedsmæssige årsager, men kan kun lade sig gøre fordi, vi i løbet af året har få installeret nyt udstyr.

Dakas fabrikker, som bruger energi på at destruere smitterisiko ved høje temperaturer, kan ved et delvist skift til let fyringsolie og biofyringsolie desuden bidrage til, at der er mere gas ledigt på gasnettet til de borgere, der har brug for gas til opvarmning af deres hjem.