Pålidelig indsamling hos slagterier

Daka SARVAL forarbejder godkendte animalske biprodukter fra svin, og fremstiller protein- og fedtprodukter af høj kvalitet til foderindustrien.

En værdifuld samarbejdspartner nu…
Mange års erfaring med indsamling og sikker håndtering af biproukter fra alle former for slagterier, betyder at vi kan handle hurtigt og kompetent i forhold til kundernes behov. Hos Daka SARVAL er man sikker på at alle gældende regler omkring håndtering og sporbarhed opfyldes, samtidig med at det bliver udført med fokus på en bæredygtig recirkulering af biprodukterne.

Vi tilbyder

Daka SARVAL tilbyder en komplet service til håndtering af biprodukter fra slagterier og fødevareproducenter i hele Danmark.

Kategorisering af biprodukter:

Ikke alle animalske biprodukter er egnede til at blive recirkuleret som foderingredienser. Loven specificerer klart kildematerialer, der er klassificeret som muligt risikomateriale og som derfor skal indsamles og bortskaffes sikkert og så hurtigt som muligt. Daka SecAnim er eksperter på dette område.

Find mere information om Daka SecAnim