Databeskyttelseserklæring

Beskyttelsen af dine personlige data er vigtigt for os. I det følgende vil vi informere dig om behandlingen af personrelaterede data inden for rammerne af brugen af vores websider.

Ansvarlig

Den ansvarlige for disse websider er

Daka Denmark A/S
Lundagervej 21
DK-8722 Hedensted

Logning

Ved anvendelsen af webstedet gemmes midlertidigt visse forbindelsesoplysninger og data, som leveres af din webbrowser. For at webstedet kan fungere, registreres følgende data:

 • IP-adressen for den computer, der sender forespørgslen (i maksimalt 7 dage)
 • Operativsystemet for den computer, der sender forespørgslen
 • Browserversionen for den computer, der sender forespørgslen
 • Den hentede fils navn
 • Forespørgslens dato og klokkeslæt
 • Overført datamængde
 • Henvisende URL
 • Forbindelseslogning

For så vidt disse oplysninger er personrelaterede, bruger vi dem kun med det formål at kunne drive webstedet og til at sikre fortroligheden og integriteten for de personrelaterede data, som behandles med vores IT-systemer (inklusive til tekniske formål i forbindelse med netværkskommunikationen, til at registrere fejl og forstyrrelser samt til at forhindre angreb). Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6 afsn. 1 lit. f GDRP.
Vi sletter IP-adressen efter senest 7 dage. Ud fra de resterende data er det ikke længere muligt at etablere en personrelation.
Ydermere anvender vi anonymiserede informationer omkring adfærd, med det formål at kunne udvikle og optimere hjemmesiden. Du finder yderligere information i afsnittet “Cookies”.

Dine rettigheder som registreret person

Efter anmodning vil vi skriftligt eller elektronisk oplyse dig om, hvilke data om din person der er gemt hos os (retten til information, Art. 15 GDRP) samt kontrollere din anmodning om sletning (Art. 17 GDRP), rettelse (Art. 16 GDRP), begrænsning af behandlingen (Art. 18 GDRP) samt overførsel (Art. 20 GDRP) af dine personrelaterede data og gemmenføre dette, hvis forudsætningerne er opfyldt. I den forbindelse bedes du kontakte:

Daka Denmark A/S
– Den databeskyttelsesansvarlige –
Lundagervej 21
DK-8722 Hedensted
E-Mail: daka@daka.dk

Daka’s compliance Officer er Sanne Weidner, og du kan kontakte hende på følgende måder
E-mail: saw@daka.dk
Telefon: + 45 51 58 42 40
Brev: Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, 8722 Hedensted, att: Compliance Officer Sanne Weidner

Det samme gælder, hvis du har givet samtykke til indsamling eller anvendelse af personrelaterede data og ønsker at trække dette samtykke tilbage. Et sådant samtykke kan du til enhver tid med virkning for fremtiden trække tilbage pr. e-mail eller brev.

Ret til at klage

Hvis du mener, at behandlingen af dine personrelaterede data finder sted på en ulovlig måde, kan du klage til en tilsynsmyndighed.

Kontaktformular/tilbudsanmodning

Til brug for kommunikationen med kunder og interessenter stiller vi på vores websted en kontaktformular til rådighed, som du kan bruge til at bede om oplysninger om vores produkter eller til at kontakte os i almindelighed. Foruden de valgfri oplysninger og din meddelelses indhold kræver vi, at du angiver følgende oplysninger:

Efternavn
e-mailadresse
telefonnummer

I visse tilfælde beder vi dig også om følgende oplysninger:

stedsoplysninger
firmaadresse
firmanavn
behov
branche
affaldstyper

Vi har brug for disse oplysninger for at kunne behandle din anmodning, tiltale dig korrekt og svare dig. Forespørgsler, som modtages via kontaktformularen, gemmes som e-mail, og det kontrolleres regelmæssigt, om det er muligt at slette data. Hvis data inden for rammerne af et kunde- eller interessentforhold ikke længere er nødvendige, eller hvis en modstridende interesse hos kunden vejer tungere, sletter vi de pågældende data efter senest 180 dage, medmindre dette strider mod en lovbestemt opbevaringspligt. Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6 afsn. 1 lit. f) GDRP. Hvis der tages kontakt med henblik på etablering af kontraktforhold, er retsgrundlaget art. 6 afsn. 1 lit. b) GDRP.

Dataoverførsel til tredjepart og uden for EU

Vi overfører kun dine personrelaterede data til tredjepart, hvis du har givet samtykke til overførslen, hvis overførslen er nødvendig for leveringen af de tilbud eller tjenester, som du ønsker at bruge, eller hvis der foreligger en lovmæssig overførselsbemyndigelse, og beskyttelsen af dine legitime interesser er sikret.

Med undtagelse af anvendelsen af Google Analytics, Google Fonts og Google Maps samt de nedenfor anførte virksomheder behandles ingen af de personrelaterede data, som vi indsamler, i et tredjeland. Udbyderen af disse tjenester er Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For så vidt angår anvendelsen af Google Analytics, Google Fonts og Google Maps, sikres et passende databeskyttelsesniveau af Google Inc. inden for rammerne af deres deltagelse i det såkaldte “Privacy Shield” og af de forholdsregler for databeskyttelse og datasikkerhed, som Google tager i EU. Se i den forbindelse også bemærkningerne om Google Analytics, Google Fonts og Google Maps.

I det følgende gives en oversigt over tredjepartsudbydere og deres indhold samt links til deres databeskyttelseserklæringer, som indeholder yderligere oplysninger om behandlingen af data og, hvilket delvist allerede omtales her, indsigelsesmuligheder (såkaldt opt-out):

Google Web Fonts

For at sikre en ensartet visning af skrifttyper bruger vi såkaldte Web Fonts, som stilles til rådighed af Google. Når en side åbnes, indlæser din Browser de nødvendige Web Fonts i din browsercache, så tekster og skrifttyper kan vises korrekt. Til dette formål skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Googles servere. På den måde får Google at vide, at der er blevet sendt en forespørgsel til vores websted via din IP-adresse. Anvendelsen af Google Web Fonts finder sted for at sikre en ensartet og passende visning af vores onlinetilbud. Retsgrundlaget er art. 6 afsn. 1 lit. f GDRP.

Du kan finde flere oplysninger om Google Web Fonts i Googles databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=da.
Du kan indstille din browser sådan, at skrifttyperne ikke indlæses af Google-serverne (f.eks. ved at installere add-ons). Hvis din browser ikke understøtter Google Web Fonts, eller hvis du forhindrer adgangen til Google-serverne, vises tekster med systemets standardskrifttype. Bemærk, at vores websted i så fald ikke længere vil svare til vores skærmdesign.

Google Maps

For at muliggøre en passende visning af vores onlinetilbud og for at gøre det nemmere at finde de steder, som vi tilbyder på webstedet, bruger vi et API fra korttjenesten Google Maps. For at funktionerne i Google Maps kan bruges, er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en af Googles servere i USA og gemmes der. Retsgrundlaget er art. 6 afsn. 1 lit. f GDRP.

Du kan finde flere oplysninger om håndteringen af brugerdata i Googles databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=fr.

Hvis du ikke er indforstået med den fremtidige overførsel af dine data til Google inden for rammerne af brugen af Google Maps, har du mulighed for at deaktivere Google Maps-webtjenesten helt ved at slå anvendelsen af JavaScript i din browser fra. Google Maps og dermed kortvisningen på denne webside kan i så fald ikke bruges. Bemærk, at deaktivering af JavaScript også medfører, at andre funktioner, som vi tilbyder på vores websted, ikke længere fungerer.

CloudFlare

Til at sikre dette websted og til optimering af indlæsningstiderne anvendes som CDN (“Content Delivery Network”) CloudFlare fra CloudFlare Inc, Inc 665 3rd St. 200, San Francisco, CA 94107, USA. Derfor sendes alle forespørgsler også nødvendigvis via deres server og samles i ikke-deaktiverbare statistikker. De indsamlede rådata slettes i henhold til deres egne oplysninger normalt igen inden for 4 timer og senest efter 3 dage. Her kan du finde oplysninger om de data, som indsamles der, og om sikkerhed og databeskyttelse hos CloudFlare. Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6 afsn. 1 lit.f) GDRP. Vores interesse består i at opretholde, sikre og forbedre driften af vores onlinetilbud. Du kan finde flere oplysninger i CloudFlares databeskyttelseserklæring via dette link: https://www.cloudflare.com/security-policy

Smartlook

Til at sikre vores onlinetilbuds kvalitet bruger vi analyseværktøjet “Smartlook” fra smartlook.com, s.r.o., Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Tjekkiet, som muliggør en anonymiseret evaluering af brugen af webstedet. Anonymiserede anvendelseslogfiler gemmes i overensstemmelse med lovbestemmelserne og slettes automatisk efter 3 dage. Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6 afsn. 1 lit.f) GDRP. Vores interesse består i at opretholde, sikre og forbedre driften af vores onlinetilbud. Du kan finde flere oplysninger i Smartlooks databeskyttelseserklæring: https://www.smartlook.com/de/privacy Du kan deaktivere Smartlook-evalueringen via følgende link: https://www.smartlook.com/opt-out

Nyhedsbreve

På vores hjemmesider kan du abonnere på følgende gratis nyhedsbreve:

 • Daka ReFood
 • Daka SecAnim
 • ØGRO

Med henblik på at sende nyhedsbrevet bliver din e-mail-adresse og navn registreret ved tilmelding.

Derudover opsamles følgende data ved registrering:

 • IP-adressen på den kaldende computer
 • Dato og tidspunkt for registrering af nyhedsbrevet

Til behandling af dataene indhentes dit samtykke under registreringsprocessen, og der henvises til denne persondatapolitik.

I forbindelse med behandling af data til afsendelse af nyhedsbreve er der ikke offentliggørelse af data til tredjepart. Dataene vil udelukkende blive brugt til at sende nyhedsbrevet. Retsgrundlaget for behandlingen af dataene efter at brugeren har registreret for nyhedsbrevet er samtykke fra brugeren Art. 6 stk. 1 lit. en GDPR.

Indsamlingen af andre personoplysninger i forbindelse med registreringsprocessen finder sted i den legitime interesse for at forhindre misbrug af tjenesterne eller den anvendte e-mail. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

Dataene vil blive slettet, så snart det ikke længere er nødvendigt med henblik på samlingen. Brugerens e-mailadresse gemmes derfor, så længe abonnementet på nyhedsbrevet er aktivt.

Abonnementet på nyhedsbrevet kan til enhver tid annulleres. Til dette formål er der et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Alternativt kan du afmelde fra det respektive nyhedsbrev via følgende links: Nyhedsbrev