Corporate Compliance

Corporate compliance er basis for vores forretning og reflekteres i alle Daka Denmarks aktiviteter. Alle medarbejdere er forpligtede til at overholde gældende lovgivning samt virksomhedens egne regler og retningslinjer, og til at efterleve etiske og moralske krav. Vores etiske regler for korrekt adfærd gælder for alle medarbejdere i hele SARIA Group og er desuden med til at beskytte den enkelte.

Definitionen af korrekt adfærd er baseret på retningslinjerne i vores adfærdskodeks – de såkaldte Code of conduct-regler, der gælder for både ledelse og medarbejdere. Denne politik omfatter alle aspekter af det daglige arbejde, herunder SARIA-gruppens adfærd på de markeder og over for de offentlige myndigheder, vi samarbejder med.

Code of Conduct

Hvis du vil læse vores code of conduct klik her