Hjem/Optional/Bæredygtighed

Vi giver naturens ressourcer tilbage

Alle Daka Denmarks forretningsområder har sikker, bæredygtig og værdiskabende håndtering af naturens ressourcer som omdrejningspunkt. Daka Denmark har i næsten 100 år været garant for sikker håndtering med også bæredygtig recirkulering og genanvendelse af biprodukter fra landbruget og fødevareindustrien.

Fremtiden skal baseres på bæredygtighed
Dakas bæredygtighedsrapporter er baseret på en livscyklusanalyse af alle Daka Denmarks forretningsområder. Læs dem her. Analysen viser at Daka Denmarks samlede aktiviteter i 2019 gav en nettobesparelse på 277.000 tons C02eq. Dette kan lade sig gøre da Daka Denmarks leverer en service med at nyttiggøre råvarer, som betegnes som affald, og som ikke kan bruges til andet. For råvarer, som modtages i form af biprodukter fra slagterier, døde dyr fra landbruget og madaffald fra private husholdninger, restauranter, supermarkeder og fødevareindustri, er CO2 aftrykket således sat til nul. Denne opgørelsesmetode er defineret i henhold til ISO 14044 standarden og det internationale LEAP samarbejde, hvor CO2 aftrykket for produktionsdyr tilskrives kødindustrien.

Daka Denmark gør en positiv forskel for klimaet.

Ansvarlig produktion over for mennesker, miljø og lokalsamfund.

Stadig mere energieffektiv og klimavenlig produktion.

Genanvendelse giver større biodiversitet.

Samarbejde og partnerskaber er centrale elementer i Dakas bæredygtighedsprogram.

Daka Denmarks bæredygtighedsrapport for 2022

Bæredygtighedsrapport

Daka Denmarks bæredygtighedsrapport for 2020

Daka Denmarks bæredygtighedsrapport for 2021

Du tror måske, vi laver sæbe?

Hos Daka Denmark hører vi tit myten om, at vi laver sæbe af de danske landbrugsdyr. Det gør vi ikke, men på en sikker og bæredygtig måde producerer vi blandt andet biodiesel og gødning.

Brænder vi dyrene af?

Vi hører ofte omtalt, at vi brænder dyrene dyr. Det gør vi ikke, vi destruerer smitte og genanvender slagteri-biprodukter, madaffald og døde dyr i et grønt kredsløb, hvor vi giver naturens ressourcer sikkert tilbage.

Du ved sikkert, at grise…

Du ved sikkert, at grise bliver til mørbrad, bacon og flæskesteg. Men ved du, hvad der bliver af de biprodukter, som ikke anvendes til fødevarer? Se med her, hvis du vil vide, hvad vi bruge biprodukterne til hos Daka Denmark.

Et gigantisk madspild!

I Danmark ender mindst 300.000 tons madaffald på forbrændingen – hvert år. Det er et gigantisk madspild og det kan vi gøre bedre! Se med her, hvis du vil vide mere om, hvordan Daka ReFood kan hjælpe med at mindske madspildet.

Pas på klodens biodiversitet og ressourcer

En rig og mangfoldig natur er afgørende for liv på jorden. Vi skal derfor passe på klodens biodiversitet og ressourcer. Det kan vi blandt andet gøre ved at sikre den bedste udnyttelse af organiske restprodukter.

Konkret bæredygtighed

Daka leverer produkter til bæredygtig energi i cementindustrien

Daka SecAnim forarbejder biprodukter til kød- og benmel som bruges som biobrændsel i cementindustrien, hvor det erstatter fossil brændsel. Det sparer atmosfæren for ca. 60% CO2. Hertil kommer, at fedtet fra kreaturerne bliver til 2. generationsbiodiesel.

Biodiesel fra Daka udleder 85% mindre CO2

Biodiesel fra Daka udleder 85% mindre CO2Hvert år producerer Daka ecoMotion mere end 50 millioner liter biodiesel, der sælges både på det danske marked og til udlandet.  Biodiesel fra Daka er såkaldt 2. generationsbiodiesel, som er fremstillet af fedtet fra animalske biprodukter, f.eks. landbrugets døde dyr, som i henhold til lovgivningen ikke kan anvendes til dyrefoder. 

Hos Daka bliver madaffald til biogas og gødning

Daka ReFood har i de sidste tre år indsamlet og genanvendt madaffald, der har:

  • Bidraget med gødning nok til at dyrke 135 millioner kg gulerødder
  • Biogas nok til at opvarme 8.990 husstande i et år

Overskudsvarme fra Daka giver billig og klimavenlig fjernvarme

Når Daka Sarval fabrikken i Løsning producerer foder af slagteriernes biprodukter bliver der vand og varme til overs. Det næringsrige, rensede spildevand bliver
kørt ud på de nærliggende marker, mens varmen bliver udnyttet til lokal fjernvarme i tæt samarbejde med Løsning Fjernvarme. I april 2020 blev en ny ledning indviet, som på sigt kan levere varme til 660 husstande. 

Dakas vision og strategi
Vi vil være kendt for at tilbyde den mest sikre, bæredygtige og værdiskabende recirkulering af organiske restprodukter fra landbrugs- og fødevaresektorerne i Norden, og via dette bidrage til en bæredygtig global udvikling. Det betyder, at Dakas energipolitik skal understøtte den overordnede strategi
Dakas strategiske fokus frem til 2023 er, at virksomheden skal udvikle sig til at være fremragende på 3 hovedområder:

  • Markedsposition
  • Drift
  • Udvikling

Disse 3 hovedområder skal understøttes af Dakas vigtige strategiske indsatsområder

Energipolitik
Daka er en integreret del af det veterinære beredskab. For at drive processer der lever op til de veterinære krav, kræves et stort energiforbrug. Der er særligt fokus på, at dette energiforbrug skal nedbringes og fastholdes på det lavest mulige niveau.

Energipolitikken efterleves i praksis ved at:

  • Sætte energiforbruget i fokus, både i forbindelse med den daglige drift af produktionsanlæg og i forbindelse med større procesomlægninger og nye anlæg.
  • Sætte mål for energieffektiviteten og sikre efterlevelse af disse.
  • Sikre information samt de nødvendige ressourcer er tilgængelige for at energimålene kan opfyldes.
  • Overholde lovkrav og aftaler.
  • Sikre løbende forbedringer af energieffektiviteten.