Vi giver naturens ressourcer tilbage

Alle Daka Denmarks forretningsområder er specialiserede i indsamling, sikker håndtering og recirkulering af biprodukter fra landbruget og fødevareindustrien til produktion af bæredygtige kvalitetsprodukter indenfor foderingredienser, gødning og vedvarende energiprodukter som biobrændsel og biodiesel.  Kort sagt arbejder vi for at give naturens ressourcer tilbage.

Daka Denmark er en integreret del af det veterinære beredskab og udfylder hver eneste dag en væsentlig rolle i at minimere risikoen for smittespredning af husdyrsygdomme. Samtidig med at fokus altid er på at recirkulere biprodukter fra landbruget og fødevareindustrien på den mest bæredygtige og værdiskabende måde .

Daka Denmark er en del af SARIA-gruppen – Europas førende virksomhed inden for håndtering af animalske biprodukter og organiske restprodukter. Vi har samtidig bevaret vores solide skandinaviske rødder gennem et fortsat delejerskab blandt de danske slagterier Danish Crown, Tican og HK Scan.

Daka SecAnim spiller en stor rolle for genanvendelsen af animalske biprodukter. Forretningsområdet indsamler og genanvender døde dyr fra det danske landbrug til råvarer i biodiesel- og kødbenmelsproduktion. SecAnim er en bæredygtig virksomhed med stort fokus på sikkerhed og miljø. Vi arbejder hver dag på at tilføre biprodukter ny værdi gennem forædling på miljørigtig vis. Derfor er vi med sikkerhed det sikre valg.

Klik her for at komme til Daka SecAnims hjemmeside, hvor du kan tilmelde afhentning

Klik her for at bestille afhentning af din hest som privat

Daka ReFood indsamler og genanvender madaffald, brugt fritureolie og stegefedt fra fødevareproduktion, restaurations- og hotelbranchen og detailhandlen.  Det er en vigtigt agenda, da alt affald indeholder ressourcer, vi kan (og skal) udnytte og genbruge til gavn for miljøet. Madaffald, fritureolie og stegefedt genanvendes til grøn energi, organisk gødning og biodiesel.

Læs mere om vores service.

Daka SARVAL forarbejder godkendte animalske biprodukter fra svin, og fremstiller protein- og fedtprodukter af høj kvalitet til foderindustrien.

Vores produktsortiment strækker sig fra animalske proteiner til animalsk fedt. Vi kan også tilbyde produkter kun baseret på svin af højeste kvalitet og rådgiver dig gerne om mulige anvendelser. Vi sørger for, at vores ingredienser af høj kvalitet let kan integreres i dine processer og produktideer, som imødekommer slutbrugerens krav. Vi arbejder sammen med vores kunder for at yde et bæredygtigt bidrag til et langt, sundt liv for dyr.

Læs mere om vores produkter

Daka ecoMotions producerer bæredygtige biobrændstoffer ud fra biprodukter og organisk affald.

Med en råvarebase af animalsk fedt og brugt friturefedt, kan ecoMotion producere en af de mest miljøvenlige og bæredygtige typer biodiesel, der i øjeblikket findes på markedet.

Ved at producere biodiesel af disse restprodukter opnås en reduktion af CO2-udledningen på mindst 85% når der sammenlignes med fossil diesel.

Læse mere om vores produkter.

Øgro er en serie af danske gødningsprodukter og jordforbedringsmidler produceret af Daka Denmark A/S. Gødningen er baseret på kødbenmel og børstemel og er godkendt på bilag 2 og kan derfor bruges som ikke-økologisk gødning i økologisk landbrug.

Konvex AB, indsamler biprodukter hos de svenske landbrug og slagterier og forarbejder det til det miljøvenlige biobrændsel Biomal, som erstatter andre brændsler hos de svenske kraftvarmeværker.

Læs mere om Konvex

Daka Nyheder

Vil du vide mere?

Så tage endelig fat i os på:
E-Mail:daka@daka.dk| Telefon: +45 7674 5111
CVR-nr. 33776039
CHR nr. 71930
Afmeld infomails
Øgro KLIK HER
SecAnim KLIK HER
ReFood KLIK HER