Søg

 • english
 • english
 • dutch
 • français
 • magyar
 • español
 • italiano
 • polski
 • русский
 • čeština
 • dansk
 • svenska
 • català
 • deutsch
 • Daka Denmark

  Er vi din kommende arbejdsplads?

  Hvis du brænder for at skabe en mere bæredygtig fremtid og kan nikke genkendende til, at intet skal gå til spilde, alt kan bruges – så skal du vælge Daka som din fremtidige arbejdsplads.

  Find aktuelle stillinger her

 • Daka Denmark

  Sæt dit personlige aftryk

  "I Daka kommer man ind i en organisation med gode muligheder for at sætte sit personlige aftryk", siger ERP Consultant, Pernille Nissen.

  Mød flere medarbejdere her

 • Daka Denmark

  Bliv vores nye kollega

  Du har mulighed for at søge en af vores ledige stillinger og blive vores nye kollega.

  Læs mere om vores rekrutteringsproces her.

   

Daka - en del af fødevarekæden

Hos Daka giver vi naturens ressourcer tilbage – sikkert, bæredygtigt og værdiskabende. Det har vi gjort i mange år, og vi er derfor blevet en integreret og essentiel del af fødevarekæden.

Daka består af fire forretningsområder i Danmark, der alle er specialiserede i indsamling, sikker håndtering og recirkulering af biprodukter fra landbruget og fødevareindustrien. Disse biprodukter bruger vi i produktionen af bæredygtige kvalitetsprodukter indenfor foderingredienser, gødning og vedvarende energiprodukter som biobrændsel og biodiesel.

Virksomheden består af:

Daka SecAnim, som fremstiller fedt til biodiesel, kødbenmel til biobrændsel og gødning fra animalske restprodukter.

Daka SARVAL, der fremstiller foderingredienser fra slagteribiprodukter.

Daka ReFood, som fremstiller biopulp fra madaffald.

Daka ecoMotion, som fremstiller 2G biodiesel af fedt fra animalske restprodukter

Selvom Daka er en af landets største genanvendelsesvirksomheder, er der alligevel ikke langt fra tanke til handling. Med initiativ og gode idéer kan vi sammen bidrage til forretnings og hinandens udvikling. Vores medarbejdere og deres inputs er uundværlige!

Læs mere om Daka her.

Hvorfor skal Daka være din fremtidige arbejdsplads?

Hvis du brænder for at skabe en mere bæredygtig fremtid og kan nikke genkendende til vores filosofi om, at intet skal gå til spilde, alt kan bruges – så skal du vælge Daka som din fremtidige arbejdsplads.

Her får du mulighed for at gøre en forskel og have et meningsfuldt job, der bidrager til den grønne omstilling. Vi giver dig mulighed for at udvikle dig og tage ansvar, og vi værdsætter det selvstændige initiativ og drive. Så selvom vi er en virksomhed med stolte traditioner, bestræber vi os konstant på at udvikler os inden for nye forretningsområder, ny teknologi og bæredygtighedsområdet. Skal du være en del af denne udvikling, så tjek aktuelle stillinger her.

Bæredygtighed i Daka

Daka har i næsten 100 år været garant for sikker håndtering, bæredygtig recirkulering og genanvendelse af biprodukter fra landbruget og fødevareindustrien. Vidste du, at…


Daka SecAnim indsamler mange tons biprodukter fra landbrug og slagterier. Nogle råvarer udnyttes blandt andet til gødning, hvoraf ét års produktion giver gødning nok til at dyrke godt 1 million tons gulerødder. Fedtet fra råvarerne går til biodiesel og bliver til ca. 29 mio. liter biodiesel om året.

Læs mere om SecAnim


Daka ReFood i de sidste tre år har indsamlet og genanvendt madaffald, der bidrager med
.....gødning nok til at dyrke 135 millioner kg gulerødder
.....biogas nok til at opvarme 8990 husstande i et år

Læs mere om ReFood

Daka SARVAL udnytter de animalske biprodukter, hvorved beslaglæggelse af naturarealer til landbrugsjord, der ellers skulle bruges til at dyrke foderingredienser som f.eks. soja og palmeolie, nedbringes.

Overskudsvarme fra fabrikken forsyner 600 lokale husstande med varme og varmt vand.

Læs mere om SARVAL

Daka ecoMotion producerer mere end 50 millioner liter biodiesel hvert år, der anvendes i Danmark og internationalt til iblanding i fossil diesel til vejtransport m.v.

Ud af restprodukterne fra én slagtegris bliver der biodiesel nok til ca. 400 km i en diesel personbil.

Læs mere om ecoMotion

I 2021 udgav vi vores første Bæredygtighedsrapport, der er baseret på en livscyklusanalyse af alle Dakas forretningsområder. Analysen viste blandt andet, at vi i 2019 sparede atmosfæren for hele 277.000 tons CO2.

Læs mere om bæredygtigheden i Daka og find rapporten her.


Dakas værdier

Hos Daka Denmark giver vi naturens ressourcer tilbage
Sikkert, bæredygtig og værdiskabende

Sikkert

Vores forretningsgrundlag er baseret på at agerer sikkert. Vi er en integreret del af det veterinære beredskab, hvor vi minimerer risikoen for smittespredning. Derudover har vi et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor vi tager ansvar for vores egne handlinger.

Bæredygtigt

I Daka har vi været bæredygtige længe før, det blev moderne. Vi giver naturens ressourcer tilbage, og det har vi altid gjort. Det, andre kalder affald, kalder vi råvarer, og det er vores fornemste opgave at sørge for, at alt bliver udnyttet på den mest værdiskabende og effektive måde.

Værdiskabende

Vi arbejder kontinuerligt på at skabe værdi ved at yde den bedste kundeservice, være konkurrencedygtige og tilpasse vores forretning til de hastigt skiftende markedskonditioner, som industrien oplever. Vi skaber hver især værdi ved at udvikle os kontinuerligt.