Daka forbereder sig på, at der kommer konkurrence omkring indsamling af de døde dyr fra landbruget. Den konkurrerende virksomhed tilbyder på baggrund af udtalelser i medierne at hente gratis i hele landet, og samtidig kunne stå for det veterinære sikkerhedsapparat. Det vil medføre, at prismodellen og prisforskellene fra Daka vil blive fundamentalt anderledes i fremtiden. Det vil gøre det billigere for nogen og meget dyrere for andre.

Daka er oprindeligt etableret af de danske landmænd for at opnå en veterinær sikker bortskaffelse af døde dyr og et beredskab til at håndtere sygdomsudbrud. Landmændene var ejere af Daka direkte via deres ejerskab i slagterierne. Daka opererede, ligesom slagterierne, efter andelsmodellen, dvs. det skulle koste det samme at bortskaffe døde dyr uanset, hvor mange man havde, eller hvor man var placeret i landet. I 2012 solgte landmændene via slagterierne dele af sine aktier i Daka, men landmændene bevarede indirekte ejerskab på 49% igennem slagterierne og prismodellen forblev den samme.

Daka har ligeledes efterfølgende i mere end 10 år opretholdt en stor beredskabskapacitet. Det er ikke noget Daka som virksomhed er forpligtet til. Beredskabet, som kommer alle til gode, har været finansieret i den andelsbaserede prismodel. Daka tilbyder således hurtig og sikker afhentning uanset årsag, dyreart eller lokation i Danmark både for professionelle og private. Alt sammen med det formål, at fastholde et højt veterinært sikkerhedsniveau i hele landet.

Afgrænset beredskabsaftale med fødevarestyrelsen

Daka har en afgrænset beredskabsaftale med Fødevarestyrelsen, som alene betaler en variabel pris for bortskaffelse af syge døde dyr. Denne indtægt er yderst begrænset og betales kun, når der opstår behov for at få bekæmpet et smitteudbrud. Daka får ingen fast tilskud til hverken den daglige forretning eller opretholdelse af beredskabskapaciteten, men kan tilbyde afhentning af syge døde dyr under aftalen, så længe den samlede mængde fra landbruget kan finansiere den nuværende kapacitet.

“I de senere år, har vi vurderet, at Daka ikke burde reducere kapaciteten, bl.a. pga. risiko for Afrikansk svinepest (ASF). Under minkkrisen leverede Daka en større beredskabskapacitet end aftalt med Fødevarestyrelsen, og som man husker, var det alligevel ikke helt nok. Vi mener derfor det er bekymrende, hvis vi må reducere kapaciteten og indskrænke fleksibiliteten, til blot det kapacitetsniveau Daka er forpligtet til. Men udsigt til en anden markedssituation vil gøre det nødvendigt” siger Søren Mohr Jensen – Kommunikationschef i Daka.

Nogle kunder vil desværre blive ramt meget hårdt
Daka har ikke forpligtelse til hverken at hente kundernes døde dyr i hverdagen eller at dække hele landet. Dakas høje serviceniveau og afhentningsfrekvens af døde dyr kan derfor ikke tages for givet. Alligevel ønsker Daka at betjene alle de nuværende kunder, men i en konkurrencesituation, vil det være nødvendigt at ændre prismodellen fra en solidarisk prissætning til mere kommercielle betingelser. Det vil derfor blive meget dyrt for nogle kunder, men også billigere for andre.

Et eksempel på en kundegruppe, som desværre helt sikkert vil blive ramt hårdt, er kunder på ikke-brofaste øer, hvor priserne vil blive mangedoblet, i forhold til i dag. Det er yderst beklageligt, men skyldes at afhentningen, med lang transport og færgebilletter, er meget dyr.

”Det er derfor meget interessant for denne kundegruppe at vide, om det generelle tilbud på afhentning til 0 kr., som Biocirc er ude med i medierne, også gælder på de ikke-brofaste øer, og fra hvornår de vil garantere denne service?”, siger Søren Mohr Jensen

En ændret prismodel med større prisdifferentiering giver dog også mulighed for at Daka kan reducere priserne overfor kunder, som er kendetegnet ved en anden omkostningsstruktur. Det vil Daka i den kommende tid regne på.

”Vi kan allerede nu sige, at en prisaftale med Daka vil have væsentlig kortere løbetid end de op til 12 ½ år Biocirc binder landmændene. Den vil til gengæld ikke være ensidig, idet der også vil være en forpligtelse fra Dakas side til at levere et afhentningsmønster, som er veterinært sikkert og fungerer fleksibelt for bedriften. Endelig vil der være en sikkerhed for, at Daka træder til i tilfælde af sygdomme eller anden driftsmæssig forstyrrelse med samme sikkerhed, hurtighed og smidighed, som det kendes i dag”, siger Søren Mohr Jensen og uddyber,

Helt grundlæggende mener vi, at både Biocirc og tilsyneladende andre aktører fuldstændig undervurderer opgaven, og omkostningerne til at opretholde det veterinære niveau, vi har i Danmark. Men det er ikke Daka, som er afhængige af det. Vi kan agere på enhver måde, som markedet måtte ønske, og det vil vi gøre” slutter Søren Mohr Jensen.