Daka har i dag opsagt Beredskabsaftalen med Fødevarestyrelsen, men Daka oplyser samtidig at man naturligvis fortsat vil påtage sig de forpligtelser, der ligger i aftalen indtil den udløber næste år. Baggrunden for opsigelsen er, at aftalen ikke fungerer kommercielt i en ny konkurrencesituation, og at Daka er nødt til at kunne gennemføre konkrete kapacitetsreduktioner for at imødegå konkurrencen.

Daka er via beredskabsaftalen forpligtet til med timers varsel at kunne afhente og særforarbejde syge dyr med henblik på at afværge smittespredning til andre besætninger. Daka har en instruks, at påvist syge dyr altid behandles som kategori 1 materiale, hvorved det sikres, at materialet efter behandling ikke spredes ud på markerne. Da en meget effektiv håndtering, i samarbejde med Fødevarestyrelsen, stort set altid fører til hurtig afgrænsning af smitten, er det yderst sjældent at en sygdomssituation udvikler sig yderligere end et enkeltstående eller få tilfælde. Det skete dog med Corona i mink i 2020, hvor beredskabskapaciteten endte med at blive meget presset.

Afregningen til Daka i Beredskabsaftalen tager alene udgangspunkt i en variabel afregning pr. kg. for den mængde syge dyr Daka bortskaffer og særbehandler med stor forsigtighed. Det betyder, at indtægten på dette arbejde er meget begrænset i forhold til de omkostninger, der er forbundet med at opretholde beredskabet.

“Det kan sammenlignes med, at vi driver en brand- og ambulancetjeneste, hvor der måske kun er udrykning én gang om måneden, og så modtager vi en mindre godtgørelse for den ene udrykning. Men mandskab og materiel skal være til rådighed og toptunet 24/7. Billedet beskriver også meget godt, at det handler om ”liv og død”, om end det typisk er livet til de dyr, der findes i de andre besætninger der beskyttes, når vi bortskaffer de dyr, som er syge”, siger Søren Mohr Jensen – Kommunikationschef i Daka.

Når det har været muligt for Daka at drive et stærkt, effektivt og billigt beredskab under denne aftale i mange år, skyldes det at erhvervet/landmændene har betalt for beredskabet igennem en andelsbaseret solidarisk prismodel, hvilket har gjort det muligt for Daka at opretholde et stærkt og fælles beredskabssystem. Med en sikkerhed for selv at få afhentet syge dyr, for den landmand, der måtte blive ramt næste gang. En slags forsikringspræmie, som lå i afhentningsprisen.

”Når nogle landmænd beslutter sig for at bryde monopolet for afhentning af døde dyr, og ser Daka som ikke-konkurrencedygtig, er der måske nogen, der ikke lige tænker på at beredskabet er med i prisen? Og at det også er med i prisen, at Daka sikrer afhentning i hele landet, også på ikke bro-faste øer?”, siger Søren Mohr Jensen – Kommunikationschef i Daka.

Ønsker ny beredskabsaftale med Fødevarestyrelsen

Det ligger i Dakas DNA at stå for den veterinære sikkerhed omkring indsamling af døde dyr, og beredskabet, når der opstår sygdom. Daka er derfor klar til at indgå en ny aftale, men den nye situation kræver at beredskabet finansieres på en anden måde. Daka tager ikke stilling til, hvem der skal betale fremover, men påpeger at beredskabet rummer en stor fast kapacitet og betydelige kompetencer, som ikke er gratis.

”Vi ønsker på ingen måde at lade landmænd og fødevarevirksomhederne i stikken, og vi sætter stor pris på samarbejdet med Fødevarestyrelsen, som virkelig gør en stor indsats for erhvervet. Tværtimod vil vi også gerne fremover påtage os den vigtige opgave det er at sikre det veterinære stade og dermed sikre fødevareeksporten. Opgaven skal dog finansieres, for det kan lade sig gøre”, siger Søren Mohr Jensen – Kommunikationschef i Daka.

Biocirc har sagt i medierne, at de kan tilbyde en 0-pris til nogle landmænd og en lavere pris end Daka til alle andre landmænd uden at det er specificeret, samtidig med at de kan stå for den veterinære sikkerhed og beredskabet.

”Vi har godt set denne, og andre bombastiske udtalelser, og det er tydeligt at selskabet – af gode grunde – ingen erfaring har omkring veterinær sikkerhed, og nok heller endnu ikke har skaffet sig meget viden. Det udelukker dog desværre ikke, at det kan være, at de kommer til at stå med ansvaret. Det er vi ikke herre over”, siger Søren Mohr Jensen – Kommunikationschef i Daka.

Behov for hurtig afklaring omkring Dakas rolle i beredskabet

Biocirc har allerede indgået aftaler med større landmænd i centrale dele af landet, og forventer at starte afhentning af døde dyr allerede i 2024. Det betyder, at de angriber Daka på netop de kunder, som Daka tjener bedst på, fordi Daka i landmændenes fælles interesse hidtil har opereret med en andelsbaseret prismodel, samt haft store omkostninger til beredskabet – også til landmændenes og fødevarevirksomhedernes fælles bedste.

Daka er derfor nødt til meget hurtigt at tilpasse sig den nye konkurrencesituation.

”Det er sådan set meget enkelt. Enten skal vi fortsætte med at opretholde beredskabet, men finansieret på en anden måde, eller også skal vi skære kraftigt til i vores kapacitet til afhentning og forarbejdning af døde grise. I yderste konsekvens helt afvikle den forretning, eller blot hente dér, hvor det er lønsomt. Biocirc er jo klare i deres kommunikation på, at de ønsker at overtage hele vores forretning, altså skabe et nyt monopol”, siger Søren Mohr Jensen – Kommunikationschef i Daka.

Så længe Daka har beredskabet, og dermed de høje omkostninger, er det svært at være skarp i konkurrencen. Derfor har Daka informeret Fødevarestyrelsen om, at man meget gerne deltager i forhandling om en ny beredskabsaftale, men at denne proces nødvendigvis må gå ret hurtigt.

”Vi vil rigtig gerne fortsætte med at være garant for den veterinære sikkerhed og beredskabet. Men hvis der ikke findes en god løsning, hvor vi deltager, skal vi også have mulighed for at tilpasse os den konkurrence, der åbenbart er lige om hjørnet”, siger Søren Mohr Jensen – Kommunikationschef i Daka.

 

Tilpasning af Dakas forretning er i gang

Daka har tidligere kommunikeret omkring nødvendige tilpasninger i en ny konkurrencesituation.

Således vil bruddet med den andelsbaserede prismodel betyde, at afhentning af døde dyr bliver billigere for nogen og meget dyrere for andre. <se tidligere pressemeddelelser https://www.daka.dk/news/daka-konkurrence-om-de-doede-dyr-vil-goere-det-billigt-for-nogle-og-meget-dyrt-for-andre/>.

Daka ser herunder nærmere på, hvilke geografiske områder, og hvilke dyretyper, det fremover bliver lønsomt at betjene.

”Vi kan endnu ikke sige præcis hvordan vores servicepakke kommer til at se ud ift. geografi og dyretyper, men vi kommer snart med justeringer. I sidste ende afhænger det også af hvad markedet vil, dvs. hvad og hvem landmænd og fødevarevirksomhederne foretrækker”, afslutter Søren Mohr Jensen – Kommunikationschef i Daka.