Prisstigningerne gælder både kvæg og grise og skyldes faldende mængder og faldende priser på færdigvarer. Stigningen er størst for kvæg, hvor særlige forhold gør sig gældende.

 

Den 1. oktober 2023 regulerer Daka listepriserne for afhentning af kvæg og grise. Prisstigningerne skyldes især faldende mængder kombineret med faldende afregningspriser på kødbenmel og biodiesel. De lavere mængder påvirker effektiviteten i logistikken og på fabrikkerne.

”De døde dyr skal afhentes hurtigst muligt for at hindre smittespredning og sikre kvaliteten af råvaren. Men med færre dyr per stop, bliver prisen for afhentning af det enkelte dyr højere. De lavere mængder betyder samtidig, at vi bruger mere energi per ton, vi forarbejder på fabrikkerne. Derfor er vi desværre nødt til at sætte priserne op med 5% for grise og 30% for kvæg”, siger Søren Mohr Jensen som er kommunikationschef i Daka.

Det seneste år er biodieselpriserne næsten halveret. Prisfaldet skyldes øget konkurrence på biodiesel med stor import fra Kina til det europæiske marked.

Større prisstigning på kvæg

Den større prisstigning på kvæg skyldes først og fremmest værdiforskellen i de produkter som Daka producerer af de døde dyr. Daka har som en del af det løbende arbejdet med at tilbyde priser der afspejler omkostningsstrukturen så præcist som muligt, fået implementeret et mere nøjagtigt beregningsværktøj. Derfor kan Daka nu i højere grad fordele forskellene på værdien af f.eks. kvæg og svin.

”Anvendelsen af kødbenmel fra kvæg begrænser sig til brændsel på grund af BSE-risikoen. Så vi er låst på afsætningssiden og har færre salgskanaler til kødbenmelet, som lovgivningen er nu”, siger Søren Mohr Jensen

Den nye beregningsmodel vil blive udbygget yderligere i fremtiden og gør det muligt at følge udviklingen i pris- og håndteringsomkostninger tættere og dermed regulere priserne løbende og også sænke prisen igen, når markedsforholdene tillader det. I 2021, blev priserne f.eks. sænket tre gange.

En beregning, som Daka har foretaget, viser, at prisstigningen på 30 % svarer til at et landbrug med kvæg gennemsnitligt vil få en årlige meromkostning på godt 1.100 kroner.

5% prisstigning på grise

Det faldende antal slagtegrise kan mærkes i hele værdikæden, også hos Daka. De faldende mængder gør afhentningen af de enkelte grise dyrere, når lastbilerne skal hente færre dyr per tur. Samtidig bruges der forholdsvist mere energi per ton råvare på fabrikken, som skal leve op til lovgivningens krav om tryksterilisering ved meget høje temperaturer.

”Vi gør alt for at optimere vores produktionsapparat i forhold til logistikruter og tilrettelæggelse af processer på fabrikken, så vi trods de faldende mængder kan begrænse prisstigningen mest muligt”, siger Søren Mohr Jensen, og understreger, at Daka følger markederne tæt og er klar til at sænke priserne igen, hvis priserne på færdigvarer stiger eller mængderne øges.

” Vi er i øjeblikket i gang med en gennemgående analyse af hele vores produktionskapacitet, men justeringer af dette kan have stor effekt på det sikkerhedstilbud og beredskab som Daka kan tilbyde til landbruget. Derfor kræver det en grundig analyse, som har et længere perspektiv end denne prisstigning, som afspejler de øjeblikkelige markedsforhold” forklarer Søren Mohr Jensen