Hedensted, 20. februar 2024

En gruppe lokale landmænd arbejder sammen med virksomhederne ADA Green Energy og Daka på at opføre et biogasanlæg ved Dakas matrikel i Løsning ved Hedensted.

”Biogas er et vigtigt led i landbrugets og samfundets grønne omstilling, og vi har et stort ønske om at kunne tage del i det, da det vil have en stor klimamæssig effekt for os landmænd i området. For at lykkes er det vigtigt, at vi har en god dialog med vores medborgere, og vi ønsker derfor at inddrage dem tidligt i processen,” siger Mads Nielsen, der er talsperson for leverandørgruppen.

Første skridt bliver, at borgere i lokalområdet bliver inviteret til et uformelt dialogmøde med repræsentanter fra ansøgergruppen, hvorefter gruppen indsender en formel ansøgning til Hedensted Kommune.

”Vi er tidligt i processen, men vi ønsker en høj grad af inddragelse fra lokalområdet. Vi ser frem til at høre deres tanker, så vi kan tage det med i betragtning i vores videre arbejde,” siger Klaus Høgh, adm. direktør i ADA Green Energy.

Biogasanlægget vil kunne producere energi, der kan lagres og bruges til at sikre, at Danmark får grøn energi, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner. Det er anslået, at anlægget kan fortrænge cirka 40.000 tons CO2e. Det svarer til den samlede årlige udledning fra ca. 2.800 husstande.

Det forventes også, at der vil være et varmeoverskud fra anlægget, som kan bidrage med mere varme til det lokale varmeværk, som allerede i dag leverer billig varme til boliger og forbrugere i området.

Dermed vil anlægget kunne give et stort bidrag til, at Hedensted Kommune kan realisere sine klimaambitioner. Kommunen har da også allerede i kommuneplanen udpeget grunden, som er ejet af Daka, til en placering for opførelse af et biogasanlæg.

”Vi er enige i, at det er en god placering med tanke på infrastruktur, da det er tæt på motorvejen og med passende afstand til andre biogasanlæg, hvorfor potentialet af indsamling af gylle er stort. Der er ikke planer om, at der skal døde dyr i biogasanlægget, men Dakas eksisterende infrastruktur i forhold til spildevand, lugtbehandling og fjernevarmeledninger til overskudsvarme understøtter kommunens udpegning af grunden.” siger Rikke Klitgaard Friis, direktør for forretningsudvikling og bæredygtighed i Daka.

Det indledende dialogmøde afholdes af leverandørforeningen, Daka og ADA Green Energy den 6. marts kl. 19 til 20:30 i Hedensted Centret.