Søg

 • english
 • english
 • dutch
 • français
 • magyar
 • español
 • italiano
 • polski
 • русский
 • čeština
 • dansk
 • svenska
 • català
 • deutsch

Vi giver naturens ressourcer tilbage

Alle Daka Denmarks forretningsområder har sikker, bæredygtig og værdiskabende håndtering af naturens ressourcer som omdrejningspunkt. Daka Denmark har i næsten 100 år været garant for sikker håndtering med også bæredygtig recirkulering og genanvendelse af biprodukter fra landbruget og fødevareindustrien.

Fremtiden skal baseres på bæredygtighed
Dakas bæredygtighedsrapporter er baseret på en livscyklusanalyse af alle Daka Denmarks forretningsområder. Læs dem her. Analysen viser at Daka Denmarks samlede aktiviteter i 2019 gav en nettobesparelse på 277.000 tons C02eq. Dette kan lade sig gøre da Daka Denmarks leverer en service med at nyttiggøre råvarer, som betegnes som affald, og som ikke kan bruges til andet. For råvarer, som modtages i form af biprodukter fra slagterier, døde dyr fra landbruget og madaffald fra private husholdninger, restauranter, supermarkeder og fødevareindustri, er CO2 aftrykket således sat til nul. Denne opgørelsesmetode er defineret i henhold til ISO 14044 standarden og det internationale LEAP samarbejde, hvor CO2 aftrykket for produktionsdyr tilskrives kødindustrien.  

 

FN's Verdensmål sætter rammen

For at strukturere vores forskellige aktiviteter, gør vi brug af de 17 Verdensmål, der blev vedtaget af FN i 2015, og som frem til 2030 skal være udgangspunktet for en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og vores jord. De 17 mål med i alt 169 delmål er beregnet til at fungere som en vejledning for lande og virksomheder over hele verden til at skabe en bæredygtig og retfærdig verden og bevare naturressourcer på lang sigt. Hos Daka Denmark har vi særligt fokus på 5 af FN's Verdensmål.

Daka Denmark gør en positiv forskel for klimaet.

Ansvarlig produktion over for mennesker, miljø og lokalsamfund.

Stadig mere energieffektiv og klimavenlig produktion.

Genanvendelse giver større biodiversitet.

Samarbejde og partnerskaber er centrale elementer i Dakas bæredygtighedsprogram.

Employees:

Our responsibility and commitment to the health and safety of our people is expressed in one of our core Business Principles: “Health and safety is non-negotiable in everything we do.” As a company, SARIA is responsible for ensuring a safe working environment for our employees and partners, and we all work to achieve and improve this every day.

In recent years, a number of important developments have been initiated in this area. For example, a regular group safety meeting was established with safety experts from our different countries and business units to share experiences and good practices, learn from each other and jointly develop group safety standards. One example is the SARIA Fire Safety Guideline, developed by this Safety Group based on their group-wide technical expertise and broad operational experience. The guideline was adopted by the executive board as a common standard for fire protection that sets out minimum requirements and provides additional guidance for all locations.

Further, a regular monitoring of central H&S KPIs in the executive board meetings ensures the necessary focus on the topic of occupational health and safety.

In addition to the development of occupational safety concepts to protect employees, preventive health care is also very important for us. In many countries various offers are available to our employees, such as discounts for gyms, company bicycle leasing, personal accident insurance, and much more.

Products & services:

SARIA helps to improve the health and well-being of people, animals and plants by offering various products specifically designed for these applications (physical health). One example is our Bioiberica business unit: as the manufacturer of one in five doses of the anticoagulant drug heparin administered worldwide, Bioiberica is a key partner to the pharmaceutical industry. Compliance with the strict statutory requirements in this sector around quality, safety and traceability is facilitated by close collaboration with SARIA division Van Hessen, which supplies the necessary raw material. In addition to pesticides and active agents that support human health, Bioiberica contributes to the well-being and performance of pets and livestock by providing various dietary supplements and feed additives that are solely bio-based. A very different example is our SecAnim business, which contributes to healthy living by preventing disease through the hygienic collection of fallen animals in compliance with regulatory requirements.

Processes:

High safety and hygiene standards enable the safe collection and processing of animal by-products and ensure the safety of our products. In this way, we protect our employees and other persons who come into contact with the company or its products from personal injury or health hazards. In addition, we offer our partners legal certainty by guaranteeing full compliance with all relevant legal and regulatory requirements for the collection and disposal of organic material.

Daka Denmarks bæredygtighedsrapport for 2020

Daka Denmarks bæredygtighedsrapport for 2021

Du tror måske, vi laver sæbe?

Hos Daka Denmark hører vi tit myten om, at vi laver sæbe af de danske landbrugsdyr. Det gør vi ikke, men på en sikker og bæredygtig måde producerer vi blandt andet biodiesel og gødning.
 

Du ved sikkert, at grise...

Du ved sikkert, at grise bliver til mørbrad, bacon og flæskesteg. Men ved du, hvad der bliver af de biprodukter, som ikke anvendes til fødevarer? Se med her, hvis du vil vide, hvad vi bruge biprodukterne til hos Daka Denmark.

Pas på klodens biodiversitet og ressourcer

En rig og mangfoldig natur er afgørende for liv på jorden. Vi skal derfor passe på klodens biodiversitet og ressourcer. Det kan vi blandt andet gøre ved at sikre den bedste udnyttelse af organiske restprodukter.

Brænder vi dyrene af?

Vi hører ofte omtalt, at vi brænder dyrene dyr. Det gør vi ikke, vi destruerer smitte og genanvender slagteri-biprodukter, madaffald og døde dyr i et grønt kredsløb, hvor vi giver naturens ressourcer sikkert tilbage.

Et gigantisk madspild!

I Danmark ender mindst 300.000 tons madaffald på forbrændingen - hvert år. Det er et gigantisk madspild og det kan vi gøre bedre! Se med her, hvis du vil vide mere om, hvordan Daka ReFood kan hjælpe med at mindske madspildet.


Konkret bæredygtighed

Daka leverer produkter til bæredygtig energi i cementindustrien

Daka SecAnim forarbejder biprodukter til kød- og benmel som bruges som biobrændsel i cementindustrien, hvor det erstatter fossil brændsel. Det sparer atmosfæren for ca. 60% CO2. Hertil kommer, at fedtet fra kreaturerne bliver til 2. generationsbiodiesel.

Biodiesel fra Daka udleder 85% mindre CO2

Hvert år producerer Daka ecoMotion mere end 50 millioner liter biodiesel, der sælges både på det danske marked og til udlandet. 
Biodiesel fra Daka er såkaldt 2. generationsbiodiesel, som er fremstillet af fedtet fra animalske biprodukter, f.eks. landbrugets døde dyr, som i henhold til lovgivningen ikke kan anvendes til dyrefoder. 

Hos Daka bliver madaffald til biogas og gødning

Daka ReFood har i de sidste tre år indsamlet og genanvendt madaffald, der har:

 • Bidraget med gødning nok til at dyrke 135 millioner kg gulerødder
 • Biogas nok til at opvarme 8.990 husstande i et år

Overskudsvarme fra Daka giver billig og bæredygtig fjernvarme

Når Daka Sarval fabrikken i Løsning producerer foder af slagteriernes biprodukter bliver der vand og varme til overs. Det næringsrige, rensede spildevand bliver
kørt ud på de nærliggende marker, mens varmen bliver udnyttet til lokal fjernvarme i tæt samarbejde med Løsning Fjernvarme. I april 2020 blev en ny ledning indviet, som på sigt kan levere varme til 660 husstande. 

Dakas vision og strategi
Vi vil være kendt for at tilbyde den mest sikre, bæredygtige og værdiskabende recirkulering af organiske restprodukter fra landbrugs- og fødevaresektorerne i Norden, og via dette bidrage til en bæredygtig global udvikling. Det betyder, at Dakas energipolitik skal understøtte den overordnede strategi
Dakas strategiske fokus frem til 2023 er, at virksomheden skal udvikle sig til at være fremragende på 3 hovedområder:

 • Markedsposition
 • Drift
 • Udvikling

Disse 3 hovedområder skal understøttes af Dakas vigtige strategiske indsatsområder

Energipolitik
Daka er en integreret del af det veterinære beredskab. For at drive processer der lever op til de veterinære krav, kræves et stort energiforbrug. Der er særligt fokus på, at dette energiforbrug skal nedbringes og fastholdes på det lavest mulige niveau.

Energipolitikken efterleves i praksis ved at:

 • Sætte energiforbruget i fokus, både i forbindelse med den daglige drift af produktionsanlæg og i forbindelse med større procesomlægninger og nye anlæg.
 • Sætte mål for energieffektiviteten og sikre efterlevelse af disse.
 • Sikre information samt de nødvendige ressourcer er tilgængelige for at energimålene kan opfyldes.
 • Overholde lovkrav og aftaler.
 • Sikre løbende forbedringer af energieffektiviteten.