Privatpolitik til behandling af dine personlige data under registrering af besøgende

Kontaktoplysninger for den ansvarlige instans

Ansvarlig for behandling er

Daka Denmark A/S
Lundagervej 21
DK-8722 Hedensted

Databeskyttelseskontor
Daka Denmark A/S
Lundagervej 21
DK-8722 Hedensted
Email: daka@daka.dk

Hvilke data behandles?
Vi behandler dine personlige data, som vi har indsamlet direkte fra dig. Personoplysninger (i det følgende benævnt “data”) er al information relateret til en identificeret eller identificerbar fysisk person, f.eks. dit navn, din adresse, dit telefonnummer eller din fødselsdato. En identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, placeringsdata, online identifikation eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske , mental, økonomisk, kulturel eller social identitet for den fysiske person.

Specifikt behandler vi:

  • For- og efternavn
  • Data for besøg
  • Nummerplade på bil
  • Navn og adresse for det firma, du arbejder for
  • Den kontaktperson i virksomheden
  • Besøgers pasnummer
  • Tidpunkt for begyndelsen og slutningen af dit besøg
  • Underskrift

Behandlingsformål, retsgrundlag og transmission af data
Databehandlingen udføres for at opfylde følgende formål: Udøvelse af domicilielle rettigheder, beskyttelse af ejendom og for at sikre overholdelse af sikkerhedsbestemmelser.

Det juridiske grundlag for behandlingen af ​​disse data er den legitime interesse (art. 6 stk. 1 lit. f GDPR) i databehandlingen.

Forpligtelse til at give dine data

Du er hverken juridisk eller kontraktmæssigt forpligtet til at give os dine data i forbindelse med registrering af besøgende. Men hvis du nægter at give os dine data, har vi ret til at nægte dig adgang til vores lokaler og bygninger. Hvis du er forpligtet til at komme ind i vores bygninger og lokaler på grundlag af en kontraktmæssig aftale med tredjeparter (f.eks. Din arbejdsgiver), kan du under visse omstændigheder lide ulemper.

Opbevaringsvarighed
Dine personoplysninger, der behandles med henblik på registrering af besøgende, slettes senest fire dage efter dit besøg.

Registrerede data rettigheder
Du kan når som helst anmode om oplysninger om behandlingen af ​​dine personoplysninger (art. 15 GDPR). Derudover har du i overensstemmelse med de juridiske bestemmelser ret til berigtigelse (art. 16 GDPR) og sletning (art. 17 GDPR) af dine data, en ret til at begrænse behandlingen (art. 18 GDPR), og du kan gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine data (art. 21 i GDPR).

Hvis det er nødvendigt, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige i alle ovennævnte forhold (datenschutz@saria.de).

Retten til at klage til tilsynsmyndighederne:
I henhold til art. 77 GDPR, har du ret til at klage til tilsynsmyndigheden, hvis du mener, at dine personoplysninger behandles ulovligt. Adressen til tilsynsmyndigheden, der er ansvarlig for vores virksomhed, er: Statskommissær for databeskyttelse og informationssikkerhed i Nordrhein-Westfalen; adresse: Kavalleriestr. 2-4 40213 Düsseldorf; Tlf: 0211-38424-0; Fax: 0211-38424-10
Email: poststelle@ldi.nrw.de

Automatiseret beslutningstagning / profilering
Automatiseret beslutningstagning eller profilering finder ikke sted.