Privatlivspolitik for behandling af dine personlige data under besøgsregistrering

Kontaktoplysninger på det ansvarlige organ

Ansvarlig for behandlingen er

Daka Danmark A/S

Lundagervej 21

DK-8722 Hedensted

Databeskyttelsesrådgiver

Daka Danmark A/S

Lundagervej 21

DK-8722 Hedensted

E-mail: daka@daka.dk

Hvilke data behandles?

Vi behandler dine personoplysninger, som vi har indsamlet direkte fra dig. Personoplysninger (i det følgende benævnt “data”) er alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person, f.eks. dit navn, din adresse, dit telefonnummer eller din fødselsdato. En identificerbar fysisk person er en person, der kan identificeres, direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, online identifikation eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den fysiske person.

Specifikt behandler vi:

For- og efternavn

Dato for dit besøg

Bilens nummerplade

Navn og adresse på den virksomhed, du arbejder for

Din kontaktperson i virksomheden

Nummer på besøgspas

Tidspunkt for begyndelsen og slutningen af dit besøg

Underskrift

Behandlingens formål, retsgrundlag og overførsel af data

Databehandlingen udføres for at opfylde følgende formål: Udøvelse af domicilrettigheder, beskyttelse af ejendom og for at sikre overholdelse af sikkerhedsforskrifter.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er den legitime interesse (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR) i databehandlingen.

Forpligtelse til at levere dine data

Du er hverken juridisk eller kontraktligt forpligtet til at give os dine data i forbindelse med registrering af besøgende. Men hvis du nægter at give os dine data, har vi ret til at nægte dig adgang til vores lokaler og bygninger. Hvis du er forpligtet til at komme ind i vores bygninger og lokaler på grundlag af en kontraktlig aftale med tredjeparter (f.eks. din arbejdsgiver), kan du under visse omstændigheder lide ulemper.

Varighed af opbevaring

Dine personlige data, der behandles med henblik på besøgsregistrering, slettes senest fire dage efter dit besøg.

Den registreredes rettigheder

Du kan til enhver tid anmode om oplysninger fra os om behandlingen af dine personoplysninger (art. 15 GDPR). Derudover har du i overensstemmelse med de juridiske bestemmelser ret til berigtigelse (art. 16 GDPR) og sletning (art. 17 GDPR) af dine data, ret til at begrænse behandlingen (art. 18 GDPR), og du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine data (art. 21 GDPR).

Hvis det er nødvendigt, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige i alle ovennævnte sager (datenschutz@saria.de).

Ret til at appellere til tilsynsmyndighederne:

I henhold til art. 77 GDPR har du ret til at klage til tilsynsmyndigheden, hvis du mener, at dine persondata behandles ulovligt. Adressen på den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for vores virksomhed, er: Delstatskommissær for databeskyttelse og informationssikkerhed i Nordrhein-Westfalen; adresse: Kavalleriestr. 2-4 40213 Düsseldorf; Tlf: 0211-38424-0; Fax: 0211-38424-10

E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Automatiseret beslutningstagning / profilering

Automatiseret beslutningstagning eller profilering finder ikke sted.